NCH Gizlilik Politikası

   en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

  Veri Sahibi Hakları Talebi 

   

  Genel bilgiler ve talimatlar

  Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 2016 size, yani Veri Sahibine, hakkınızda tuttuğumuz verilere/bilgilere erişme hakkını, veya verileriniz ile ilgili olarak sizin adınıza hareket emesi için başkasını yetkilendirme hakkını tanımaktadır. Verilerinize erişmek ya da sizin adınıza başkasının bunu yapmasını istemek için lütfen bu formu doldurun. Bir kimlik belgesi sunmanız da gerekecektir. Talebiniz, tam doldurulmuş form ve kimlik belgeniz alındıktan sonra 30 takvim günü içinde işlenecektir. 

  Bilgilere/verilere erişim hakkı kapsamında şunları yapabilirsiniz:

  • Hakkınızda hangi bilgileri/verileri tuttuğumuzu sorabilirsiniz 
  • Hakkınızda tutulan bilgilerin/verilerin yanlış olması halinde değiştirilmesini isteyebilirsiniz
  • Hakkınızda tuttuğumuz verileri/bilgileri işlememiz/alıkoymamız için hiçbir yasal gerekçe bulunmadığı takdirde bu bilgilerin/verilerin kullanımını sınırlandırmayı veya kaldırılmasını isteyebilirsiniz.
  • Şirketimizden sunduğunuz kişisel verileri yapılandırılmış, sık kullanılan ve makinede okunabilir bir biçimde vermesini ve bu verileri başka bir veri sorumlusuna aktarmasını isteyebilirsiniz. 

  Kimlik belgesi: Kişisel verilerimi açıklamadan önce kimliğinizi belgelendirmenize gerek duymaktayız. Kimliğini nüfus cüzdanınız, pasaportunuz veya sürücü belgeniz ile belgelendirebilirsiniz. Belgelerde adınız, doğum tarihiniz ve güncel adresiniz yer almalıdır. Adınızı değiştirdiyseniz lütfen bu değişikliği belgelendiren ilgili belgeleri de sunun. Veri Sahibi siz değilseniz ancak onun adına hareket ediyorsanız, Veri Sahibi kimlik belgesinin yanı sıra lütfen Veri Sahibi adına talepte bulunma yetkisine sahip olduğunuzu gösteren belgeyi de sunun.

  Talep formu, elektronik olarak doldurulduğu takdirde soyadınız ve tarih (smith_20180402) belirtilerek kaydedilmeli ve e-postaya eklenerek şu adrese gönderilmelidir:DataPrivacy@nch.com veya normal posta yoluyla yerel NCH iştirakine www.ncheurope.com sitesindeki iletişim bilgileri yoluyla veya aşağıdaki adrese gönderilebilir: 

  European Data Protection Officer
  c/o NCH Europe
  Viale Europa, 30c5
  İtalya
   

  Herhangi bir sorunuz veya tereddüdünüz olursa lütfen NCH Avrupa Veri Koruma Yetkilisine DataPrivacy@nch.com e-posta adresi veya +39 0290331 420 telefon numarası yoluyla ulaşın. 

  Ayrıca, İngiltere'deki yetkili Baş Denetleme Makamı olan Information Commissioner’s Office’e (Bilgi Komisyonu Başkanlığı - ICO) şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz. Kendi ülkenizdeki veri koruma makamı ile de iletişime geçebilirsiniz.

  Bu talep ve tüm ilgili yazışmalar, NCH'nin Kayıt Tutma Politikası uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz amacıyla arşivlerimizde tutulacaktır.