Privacy Policy

   en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

  Rettighedsanmodning som registreret

   

  Generelle oplysninger og instruktioner

  De generelle databeskyttelsesforskrifter (GDPR) 2016 giver dig, som registreret, ret til at få adgang til de data/oplysninger, vi har om dig, eller at give tilladelse til, at nogen handler på dine vegne vedrørende dine data. Udfyld denne formular, hvis du ønsker at få adgang til dine data, eller give en anden adgang til dem på dine vegne. Du skal også dokumentere din identitet. Din anmodning vil blive behandlet inden for 30 kalenderdage efter modtagelse af en fuldt udfyldt formular og identitetsbevis.

  Retten til at få adgang til oplysninger/data omfatter, at du kan:

  • Spørge, hvilke oplysninger/data vi har om dig
  • Bede om at få rettet de oplysninger/data, vi har om dig, hvis de er forkerte
  • Anmod om at begrænse brugen af eller fjerne oplysninger/data, som vi har om dig, forudsat at der ikke er nogen juridiske grunde til, at vi behandler/opbevarer data/oplysninger.
  • Bed om at få vores selskab til at give dig de personoplysninger, du har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og overføre disse data til en anden dataansvarlig. 

  Identitetsbevis:
  Vi kræver bevis for din identitet, før vi kan videregive personoplysninger. Dit identitetsbevis skal omfatte en kopi af et dokument som din dåbsattest, pas eller kørekort. Dokumenterne skal indeholde dit navn, fødselsdato og nuværende adresse. Hvis du har skiftet navn, bedes du fremsende relevante dokumenter, der dokumenterer ændringen. Hvis du ikke er den registrerede, men du handler på dennes vegne, skal du, i tillæg til den registreredes identitetsbevis, fremlægge bevis for din myndighed til at fremsætte anmodningen på vegne af den registrerede.

  Hvis anmodningsformularen udfyldes elektronisk, skal den gemmes med dit efternavn og datoen (smith_20180402) og vedhæftes til en e-mail og sendes til følgende adresse: dataprivacy@nch.com. Den kan også sendes via normal post til det lokale NCH-datterselskab iht. kontaktafsnittet på www.ncheurope.com eller til:

  European Data Protection Officer
  c/o NCH Europe
  Viale Europa, 30c5
  20090 Cusago (MI)
  Italy
   

  Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte NCH European Data Protection Officer på dataprivacy@nch.com,eller via telefon på +39 0290331 420

  Du kan også indgive en klage til Information Commissioner's Office (ICO) i Storbritannien, som er vores udpegede ledende tilsynsmyndighed.  Du kan også kontakte databeskyttelsesmyndigheden i dit bopælsland.

  Denne anmodning og enhver relateret korrespondance vil blive beholdt for at overholde lovmæssige forpligtelser i vores arkiver (også elektronisk) i overensstemmelse med NCHs registerpolitik.