Privacy Policy

   en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

  Recht tot Verzoek van Persoonsgegevens

   

  Algemene informatie en instructies

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 2016 biedt u, de Betrokken/Geregistreerde Persoon, het recht op toegang tot gegevens / informatie die wij over u bewaren, of om iemand te machtigen namens u te handelen met betrekking tot uw gegevens. Vul dit formulier in als u toegang wilt tot uw gegevens of als u wilt dat iemand anders dit voor u doet. U moet ook een bewijs van uw identiteit voorleggen. Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen verwerkt na ontvangst van een volledig ingevuld formulier en een identiteitsbewijs.

  Het recht om toegang/inzage van informatie/gegevens dat u kunt vragen:

  • Welke informatie/gegevens we over u bewaren
  • Het vragen voor het wijzigen van de gehouden informatie/gegevens over u als deze onjuist zijn
  • Het vragen voor het beperken van het gebruik van of het verwijderen van informatie/gegevens op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn om deze informatie/gegevens te bewaren of te bewerken.
  • Verzoeken dat ons bedrijf, de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in een gestructureerde, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, om die gegevens over te maken aan een andere gegevensbeheerder. 

  Identiteitsbewijs: we hebben uw identiteitsbewijs nodig voordat we persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven. Het bewijs van uw identiteit moet een kopie van een document zijn, zoals uw geboortecertificaat, paspoort/identiteitskaart en rijbewijs. De documenten moeten uw naam, geboortedatum en huidig adres bevatten. Als u uw naam heeft gewijzigd, moet u relevante documenten overmaken waaruit de wijziging blijkt. Als u niet de betrokkene bent maar u handelt namens hem of haar, moet u naast het identiteitsbewijs van de betrokkene een bewijs voorleggen van uw bevoegdheid om de aanvraag namens de betrokken persoon te doen.

  Het aanvraagformulier, indien elektronisch ingevuld, moet worden bewaard met uw achternaam en de datum (smith_20180402) en als bijlage aan een e-mail worden verzonden naar het volgende adres: DataPrivacy@nch.com, of het kan via normale post naar de lokale Dochteronderneming van NCH worden verzonden, volgens de contactpagina op www.ncheurope.com of aan:

  European Data Protection Officer
  c/o NCH Europe
  Viale Europa, 30c5
  20090 Cusago (MI)
  Italy
   

  Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de NCH European Data Protection Officer, bereikbaar op DataPrivacy@nch.com of via telefoonnummer op +39 0290331 420.

  U kunt ook een klacht indienen bij de Information Commissioner's Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk, die is aangewezen als onze leidende toezichtautoriteit. U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont. Dit verzoek en alle gerelateerde correspondentie zal worden bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichting in onze archieven (ook elektronisch) in overeenstemming met het bewaarbeleid van NCH.