Privacy Policy

   en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

  Forespørsel om rettighetene til et datasubjekt

   

  Generelle opplysninger og anvisninger

  EUs personverndirektiv (General Data Protection Regulation, GDPR) 2016 gir deg, datasubjektet, rett til å få tilgang til dataene/personopplysningene vi har om deg, eller å gi noen andre fullmakt til å opptre på dine vegne når det gjelder dine personopplysninger. Fyll ut dette skjemaet hvis du ønsker å få tilgang til dine personopplysninger, eller hvis du ønsker at noen andre skal få det på dine vegne. Du må også legge frem bevis på din identitet. Forespørselen din vil bli behandlet innen 30 kalenderdager etter mottak av et fullstendig utfylt skjema og bevis på identitet.

  Retten til å få tilgang til personopplysninger/data betyr at du kan:

  • Be om å få rede på hva slags personopplysninger/data vi har om deg
  • Be om å få endret de personopplysningene/dataene som oppbevares om deg, hvis de er feil
  • Be om å begrense bruken av eller fjerne personopplysningene/dataene vi har om deg, hvis ikke det er noen berettiget grunn for oss til å behandle/oppbevare dataene/personopplysningene.
  • Be om at selskapet vårt gir de personopplysningene du ga til oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og at selskapet overfører de opplysningene til en annen databehandler. 

  Bevis på identitet: Vi krever bevis på din identitet før vi kan utlevere personopplysninger. Bevis på din identitet bør omfatte en kopi av et dokument som for eksempel fødselsattest, pass eller førerkort. Dokumentene må inneholde navn, fødselsdato og nåværende adresse. Hvis du har endret navn, må det fremlegge relevante dokumenter som bevis på endringen. Hvis du ikke er datasubjektet, men opptrer på hans/hennes vegne, må du i tillegg til bevis for datasubjektets identitet, legge frem bevis på at du har fullmakt til å komme med denne forespørselen på vegne av datasubjektet.

  Hvis forespørselsskjemaet fylles ut elektronisk, bør det lagres med det siste navnet ditt og datoen (smith_20180402) samt som vedlegg til en e-post og sendes til følgende adresse: dataprivacy@nch.com. Det kan også sendes som vanlig post til det lokale datterselskapet til NCH i samsvar med kontaktlisten på www.ncheurope.com eller til:

  European Data Protection Officer
  c/o NCH Europe
  Viale Europa, 30c5
  20090 Cusago (MI)
  Italia
   

  Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte NCHs europeiske personvernleder på dataprivacy@nch.com, eller via telefonnummer +39 0290331 420.  

  Du kan også sende en klage til Information Commissioner’s Office (ICO) i Storbritannia, som er vår utpekte overvåkningsleder.  Du kan også kontakte personvernlederen i det landet du bor i.

  For å oppfylle våre rettslige forpliktelser vil denne forespørselen og all annen relevant korrespondanse bli oppbevart i våre arkiver (også elektronisk) i samsvar med NCHs retningslinjer for oppbevaring av dokumenter.