Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

NCH Personvernerklæring

 

NCH Corporation er en global tilbyder av spesialprodukter og tjenester innenfor kjemi og industri. NCH Corporation og tilknyttede selskaper (“NCH”) er dedikerte til å beskytte ditt personvern og utvikle teknologi som gir deg en trygg og kraftfull opplevelse når du gjør forretninger med oss. Denne NCH Datasikkerhetserklæringen (“Personvernerklæring”) regulerer alle tilfeller der NCH mottar dine personopplysninger som behandlingsansvarlig for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Kontaktinformasjonen til den dataansvarlige for landet du bor i finner du på https://www.nch.com/Global-Presence/Global-Directory

Denne personvernerklæringen redegjør for hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi kan benytte denne informasjonen, dine valg i forbindelse med hvordan vi bruker informasjonen og våre sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen din. Vi har designet denne personvernerklæringen slik at du kan velge å lese kun den spesifikke informasjonen som har betydning for deg. Vennligst klikk på overskriften under for å gå til det relevante temaet:


Hva omfatter denne personvernerklæringen?

Denne personvernerklæringen fastsetter veiledende prinsipper vedrørende innsamling, bruk, behandling, oppbevaring, og utlevering av personopplysninger, inkludert informasjon relatert til NCHs kunder, leverandører, forhandlere, entreprenører, forretningsforbindelser, besøkende på nettstedet, arbeidssøkere, og hvis aktuelt – tidligere og/eller nåværende arbeidstakere. Dette inkluderer all lagring og behandling av digitale filer eller papirer, inkludert elektronisk post og overføring av dokumenter i tillegg til informasjon delt med tredjepart.

Denne personvernerklæringen gjelder alle typer personopplysninger samlet inn eller bearbeidet gjennom nettstedene (inkludert dette nettstedet), interne sider, mobilapplikasjoner, webinarer og andre tjenester og produkter som samler etter bearbeider data. Den gjelder også for data samlet inn i sammenheng med markedsføring eller salgsaktiviteter, potensielle eller nåværende ansettelser eller andre engasjement i forbindelse med NCH.

Denne personvernerklæringen gjelder for dine personopplysninger, som er alle typer informasjon eller kombinasjoner av informasjon som med rimelighet kan bli brukt til å identifisere deg.

Hvilke lokale lover gjelder for vår personvernpraksis

Vi tilpasser vår personvernpraksis og etterkommer regionale og lands-spesifikke lover for databeskyttelse, for eksempel Personvernforordningen (GDPR) 2016 samt lover som CCPA, PIPEDA, KVKK etc, og om nødvendig i samarbeid med landets Datatilsyn.

Vi anerkjenner at enkelte lover kan gi strengere standarder enn de som er beskrevet i denne personvernerklæringen, i slike tilfeller vil den strengeste standarden være gjeldende. NCH vil behandle personopplysninger i samsvar med lokale lover på stedet der personopplysningene er samlet inn og/eller bearbeidet.

Hvis du er i Den Europeiske Union (EU), Sveits, Storbritannia eller Tyrkia, vil de respektive NCH datterselskaper eller tilknyttede selskaper som du har en forretningsforbindelse med, være dataeier eller behandlingsansvarlig med ansvar for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personopplysninger.

I Europa blir dataene dine også behandlet av NCH Corporation og NCH UK Ltd, som fungerer som NCH Europes hovedkvarter. I dette tilfellet krever mange lokale forskrifter at en representant i det respektive landet eller regionen blir nominert.

Land/region Behandlingsansvarlig Nominert representant Tilsynsmyndighet
EU/EØS NCH Corp
NCH UK Ltd
NCH Ireland Ltd Data Protection Commission – DPC (Irlanda)
Storbritannia NCH Corp
Ethvert NCH EU/EØS
tilknyttet selskap
NCH UK Ltd Information Commission Officer – ICO
Sveits NCH Corp
NCH UK Ltd
NCH AG Federal Data Protection and Information Commissioner – FDPIC
Tyrkia NCH İTHALAT İHRACAT
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
NCH İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tyrkisk personvernmyndighet

 

Hvis du er bosatt i California, kan California Consumer Privacy Act (CCPA) gi deg ytterligere rettigheter angående NCHs bruk av din personlige informasjon. For å lese mer om dine personvernrettigheter i California, klikk her.

I andre land (og stater) der NCH driver virksomhet, må du henvise til den lokale personvernmyndigheten der den registrerte er bosatt.

Hva slags informasjon er det vi samler inn og bearbeider?

Som en del av vår virksomhets operasjonelle behov kan vi samle inn eller bearbeide diverse informasjon som du frivillig oppgir til oss, inkludert personlig kontaktinformasjon og informasjon relatert til dine kjøp, ansettelser eller demografi i tillegg til informasjon vi har mottatt om deg fra tredjepart. Følgende informasjon kan være spesielt aktuell å samle inn:

 • Personlig kontaktinformasjon inkludert navn, forretningsadresse, telefonnummer eller e-postadresser i tilfeller hvor du oppgir dem til oss i forbindelse med registrering på nett eller når du gjør forretninger med oss eller leverer tjenester til oss. Enkelte nettsteder tillater deg å opprette et brukernavn og passord for å sette opp en konto eller abonnere på vårt nyhetsbrev.
 • Kjøpsrelatert informasjon inkludert data vedrørende kjøp du gjennomfører gjennom vårt salgsteam eller vårt ERP-system, betalingskort eller bankdetaljer og leveringsinformasjon.
 • Informasjon relatert til ditt ansettelsesforhold inkludert dine stillingspreferanser, arbeidshistorikk og informasjon oppgitt i søknader sendt inn til oss elektronisk.
 • Demografisk informasjon som du frivillig oppgir til oss, inkludert data om alder, kjønn, etnisitet, interesser eller aktiviteter, personlig smak eller andre lignende preferanser og typer informasjon.
 • Bilder og videoer fra overvåkingskameraer installert på våre anlegg.

 

Vi kan samle inn informasjon fra andre kilder, inkludert kontaktlister og demografisk informasjon fra tredjepart og andre kilder. Disse dataene kan bli kombinert med annen informasjon som vi samler og bruker i vår virksomhet som beskrevet i denne personvernerklæringen.

All denne informasjonen er samlet inn direkte fra deg, eller fra tredjeparts aktører du har gitt tillatelse til å formidle slike personopplysninger, og hvor det er tillatt etter lokale lover, gjennom offentlig tilgjengelige kilder, inkludert og uten begrensninger – sosiale medier.

Vi samler også inn enkelte typer informasjon automatisk:

 • Din internettprotokoll (IP-adresse) eller enhetsidentifikator, operativsystemet på din enhet, type nettleser, nettsteder besøkt før eller etter ditt besøk på vårt nettsted, sider du har sett på og aktiviteter på vårt nettsted, i tillegg til din interaksjon med annonser og reklame.
 • Tredjepartsleverandører og markedsføringspartnere kan også samle inn informasjon automatisk.

Hvorfor samler vi inn og hvordan bruker vi din informasjon?

Vi kan kun bruke informasjonen din kun for det formålet du oppga den til oss.

Hvis du eller selskapet du representerer er en Kunde eller forhandler – kan vi bruke informasjonen til (I) å oppfylle forpliktelser i en kontrakt som for eksempel å levere eller motta produkter eller tjenester til eller fra deg, (II) fordi du har gitt ditt samtykke, eller (III) for andre legitime forretningsrelaterte årsaker som følgende:

 • For å samhandle med deg og utforske forretningsmuligheter;
 • For å kommunisere og svare på dine spørsmål og kommentarer om tilbud, produkter og tjenester du potensielt kan være interessert i;
 • For å registrere og administrere konkurranser og promoteringer i tillegg til tilbud, produkter og tjenester i samsvar med dine valgte preferanser for markedsføring;
 • For å tilby deg personalisert innhold og informasjon, sende deg brosjyremateriell, produktrabatter, vareprøver, tilbud, nyhetsbrev og annen informasjon om våre produkter eller våre selskaper. Vi kan be deg om å indikere om du ønsker mer informasjon eller oppdateringer fra oss eller vårt nettsted, og du vil motta oppfølgende kommunikasjon fra oss kun hvis det er ønskelig. Vi kan også spørre om du ønsker å motta informasjon om andre produkter som er tilgjengelige fra våre samarbeidspartnere eller tilknyttede selskaper. Om du skulle skifte mening etter å ha gitt NCH tilgang til å kommunisere med deg, tilbyr vi også besøkende en “avmeld” funksjon der du til enhver tid kan reservere deg mot å motta e-post eller annen informasjon fra oss;
 • For å kunne gi deg relevant reklame; Vi kan kjøpe og benytte opt-in e-postlister for å kontakte potensielle kunder som vi tror kan være interessert i produkter eller tjenester fra selskaper i NCH-gruppen. Vi vil respektere avmeldinger og be våre leverandører av lister om å forsikre oss om at e-postadressene er oppgitt kun av personer med et ønske om å motta tilbud og informasjon på e-post. Vi kan også benytte demografisk og preferansebasert informasjon for å styre markedsføring relatert til NCHs produkter og tjenester til brukere denne informasjonen kan være mest relevant for. Dette er lagt opp slik at brukere vil se reklame som antakelig vil interessere dem, og markedsførere kan vise sine annonser til de menneskene som mest sannsynlig vil være mottakelige for dem.
 • For å kunne gi deg andre tilbud, inkludert kataloger tilgjengelig for deg i posten, kan vi også benytte lister vi har fått fra tredjeparter eller offentlige kilder for å sende deg denne informasjonen. Du kan reservere deg mot å motta fysisk kommunikasjon fra våre selskaper når som helst.
 • For å forbedre våre nettsteder, tilbud, produkter og tjenester;
 • For å kunne yte mer effektiv service til våre kunder.

Hvis du eller selskapet du representerer, er en Besøkende på nettstedet – kan vi benytte din informasjon, etter at du har gitt ditt samtykke, til å administrere kampanjer (lotteri, konkurranser og tilbud); til å kommunisere med deg; til å levere reklame; til å forbedre våre nettsteder, produkter og tjenester; og for andre legitime forretningsmessige årsaker som følgende:

 • For å melde deg på konkurranser og/eller kampanjer, til å oppdatere deg om resultater og for å registrere deg for spesielle tilbud, produkter og tjenester i samsvar med dine valgte preferanser for markedsføring.
 • For å kommunisere med deg, for å svare på dine spørsmål eller kommentarer.
 • For å tilby deg personalisert innhold og informasjon, sende deg brosjyremateriell, produktrabatter, vareprøver, tilbud, nyhetsbrev og annen informasjon om våre produkter eller våre selskaper. Vi ber besøkende som oppgir e-postadresse om å indikere om du ønsker mer informasjon eller oppdateringer fra oss eller vårt nettsted, og kun de som ber om det vil motta oppfølgende kommunikasjon fra oss. Vi kan også spørre om du ønsker å motta informasjon om andre produkter som er tilgjengelige fra våre samarbeidspartnere eller selskaper. Om du skulle skifte mening etter å ha gitt NCH tilgang til å kommunisere med deg, tilbyr vi også besøkende en “avmeld” funksjon der du til enhver tid kan reservere deg mot å motta e-post eller annen informasjon fra oss;
 • For å kunne gi deg relevant reklame;
 • Vi kan kjøpe og benytte opt-in e-postlister for å kontakte potensielle kunder som vi tror kan være interessert i produkter eller tjenester fra selskaper i NCH-gruppen. Vi vil respektere avmeldinger og be våre leverandører av lister om å forsikre oss om at e-postadressene er oppgitt kun av personer med et ønske om å motta tilbud og informasjon på e-post. Vi kan også benytte demografisk og preferansebasert informasjon for å styre markedsføring relatert til NCHs produkter og tjenester til brukere denne informasjonen kan være mest relevant for. Dette er lagt opp slik at brukere vil se reklame som antakelig vil interessere dem, og markedsførere kan vise sine annonser til de menneskene som mest sannsynlig vil være mottakelige for dem.
 • For å kunne gi deg andre tilbud, inkludert kataloger tilgjengelig for deg i posten, kan vi også benytte lister vi har fått fra tredjepart eller offentlige kilder for å sende deg denne informasjonen. Du kan reservere deg mot å motta fysisk kommunikasjon fra våre selskaper når som helst.
 • For å forbedre våre nettsteder, tilbud, produkter og tjenester.
 • Vi benytter informasjonskapsler (Cookies) for å samle inn tilleggsinformasjon om besøkende på vårt nettsted. For mer informasjon, se NCH Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

Hvis du er en Arbeidssøker og/eller interessert i ansettelse hos NCH – kan vi benytte din informasjon etter at du har gitt ditt samtykke, for å legge til rette for rekrutteringsprosessen og din jobbsøknad, kommunisere med deg, for å svare på dine spørsmål eller kommentarer, for å gi deg oppdateringer og nyheter og for å varsle deg når det dukker opp ledige stillinger som passer med din profil (i tilfeller der du har lagt inn en CV). Vi kan også benytte din informasjon for å gi deg personalisert innhold og annen informasjon om våre selskaper. Du kan reservere deg mot å motta kommunikasjon fra hvilket som helst av våre selskaper når som helst.

Hvordan deler og utleverer vi din informasjon?

Vi vil aldri dele dine personopplysninger med en tredjepart som har til hensikt å bruke den for sitt eget formål, unntatt når det er påkrevd i loven. Vi vil heller aldri selge dine personlige data. NCH er et B2B-selskap og kan, som en del av et internasjonalt konsern, overføre eller utlevere personopplysningene dine til et annet selskap innen konsernet. Dette inkluderer enheter innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia (UK) eller USA.

Vi kan dele personopplysningene dine med forhandlere, leverandører, agenter eller andre tilbydere vi har ansatt for å yte tjenester på våre vegne. Når vi deler informasjon med disse andre selskapene som yter tjenester for oss, er de ikke autorisert til å bruke den for noe annet formål og må holde den konfidensiell såfremt du ikke samtykker til annet.

Vi kan dele eller utlevere personopplysningene dine til tredjepart sammen med andre forretningsmessige eiendeler i tilfeller som salg av virksomheten, omorganisering av virksomheten eller det som ellers kreves eller tillates av gjeldende lover. I tilfeller der alt eller deler av våre eiendeler blir solgt eller ervervet av en annen part, eller i tilfelle fusjon, gir du oss rettighetene til å utlevere personopplysningene vi har samlet inn fra deg.

Vi kan også dele eller utlevere personopplysninger, inkludert innholdet i din kommunikasjon:

 • For å overholde loven eller svare på juridiske prosesser eller rettslige krav, også fra domstoler og lovgivende myndigheter.
 • For å gjennomføre etterforskning av kundeklager eller mulige lovbrudd, for å beskytte integriteten til nettstedet, for å oppfylle dine forespørsler, eller for å samarbeide i enhver rettslig etterforskning.
 • For å beskytte rettighetene eller eiendelene til NCH-konsernet eller våre kunder, inkludert håndheving av vilkårene for din bruk av tjenestene.
 • For å handle i god tro om at innsyn eller utlevering er nødvendig for å bevare tryggheten til våre samarbeidspartnere, kunder eller offentligheten for øvrig.

 

Hva med barns personvern?

Våre nettsteder og/eller forretningstjenester er primært utviklet for utøvelse av forretninger og derfor kun laget for voksne og ungdom (fra 16 år og oppover), og ikke rettet mot barn under 16 år. I samsvar med gjeldende personvernreglement for barn, som for eksempel Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) og Personvernforordningen (GDPR), samler vi ikke bevisst inn eller lagrer personopplysninger om barn under 16 år, og selskapets nettsteder er ikke utviklet for å samle inn personopplysninger fra barn under 16 år. Der lokale lover pålegger høyere aldersgrense, vil vi oppfylle disse kravene. Hvis vi blir oppmerksomme på at slik informasjon er blitt samlet inn, er vi forpliktet til å iverksette nødvendige tiltak for å fjerne informasjonen.

Hvor blir informasjonen din lagret, behandlet eller overført? Hvilke sikkerhetstiltak er på plass?

Personopplysninger innsamlet på vårt nettsted og gjennom våre tjenester, eller mottatt av NCH fra deg eller tredjepart i sammenheng med NCHs forretninger, kan bli lagret og behandlet i EØS-området, Storbritannia, USA eller hvilket som helst land der vi eller våre tjenesteleverandører opererer.

Servere og databaser der informasjonen kan lagres kan være lokalisert utenfor landet der du fikk tilgang til dette nettstedet, andre sider eller tjenester, og i et land som ikke har de samme personvernlovene som landet du er bosatt i. De personopplysningene du oppgir til oss kan bli overført utenlands, men vi vil samle inn, behandle og bruke personopplysninger kun i samsvar med denne personvernerklæringen. Alle våre tjenesteleverandører som drifter disse serverne og databasene er bundet av en kontrakt som sikrer at dine data blir behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen, og at tilbyderen utelukkende handler etter NCHs instruksjoner og tar i bruk alle tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine er trygge til enhver tid.

Spørsmål vedrørende ansettelsesforhold kan også overføres til hvilket som helst medlem av NCH-konsernet. Ved å besøke dette nettstedet og oppgi informasjon, samtykker du til slik innsamling, behandling, overføring og/eller lagring av dine personopplysninger. Vær oppmerksom på: våre retningslinjer kan variere etter land, region eller stat, så hvis du besøker et av våre nettsteder i en annen region, vennligst sjekk om det foreligger en spesifikk erklæring vedrørende den regionen.

NCH er et globalt selskap i 56 land og dine personopplysninger kan bli overført til våre tilknyttede selskaper og datterselskaper eller til en tredjepart, over landegrenser, og fra ditt land eller myndighetsområde til andre land eller myndighetsområder over hele verden i samsvar med lovbestemmelser. NCH har, der lokale databeskyttelsesregler påkrever det, fått på plass sikkerhetstiltak for overføring av personopplysninger fra det myndighetsområdet. I tilfeller der data er overført fra et EØS-land, Storbritannia eller Sveits til et myndighetsområde utenfor EU/EØS, Storbritannia eller Sveits, er det gjort under kontroll av en dataoverføringsavtale, som inkorporerer standard databeskyttelsesklausuler vedtatt og utgitt av EU-kommisjonen. Disse standardklausulene for databeskyttelse, også kalt Model Clauses, gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysninger som overføres utenfor EU/EØS, Storbritannia eller Sveits. For mer informasjon om internasjonal overføring av dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud/DPO på dataprivacy@nch.com.

Hvor lenge lagrer og oppbevarer vi informasjonen din?

Vi lagrer og oppbevarer personopplysningene dine kun så lenge det er nødvendig for det formålet som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi beholder og bruker informasjonen din i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (f. eks. skatteloven), løse en juridisk tvist, kreve en juridisk rettighet og/eller overholde kontrakter og avtaler, til å følge opp våre legitime forretningsinteresser og/eller i samsvar med ditt samtykke. Alle data vi samler inn blir beholdt i samsvar med våre retningslinjer for datalagring – som angir spesifikke oppbevaringsperioder etter behov i henhold til gjeldende lokale forskrifter. En kopi av gjeldende retningslinjer kan innhentes ved å kontakte vårt personvernombud/DPO på dataprivacy@nch.com.

Hva med personopplysninger som er offentlig tilgjengelig i sosiale medier, diskusjonsforumer eller andre interaktive forumer?

Vi kan tilby chatterom, meldingstjenester, oppslagstavler, eller interaktive områder der besøkende kan poste kommentarer eller informasjon, inkludert personopplysninger. I et slikt tilfelle, sørg for å sjekke oppgitt reglement før du går inn, siden du vil være bundet av disse reglene i tillegg til våre generelle vilkår og betingelser. Regler for deltakelse i interaktive tjenester kan stille krav til alder og ha andre restriksjoner for deltakelse. Alt du poster på internett er offentlig informasjon, og vi står ikke ansvarlige for noe som du frivillig poster på nett. Brukere bør utøve varsomhet med å utlevere personopplysninger på nett, ettersom denne informasjonen kan bli lest, samlet inn og brukt av andre brukere av tjenesten og dette kan resultere i uønskede meldinger, både kommersielle og andre typer.

Hva med linker til andre nettsteder og/eller tjenester?

Vi støtter ikke og er ikke ansvarlige for innhold eller praksis på nettsteder driftet av selskap utenfor NCH som kan være linket til noen av våre nettsteder eller tjenester. Hvis du oppgir personopplysninger til noen av disse nettstedene, vil informasjonen din være underlagt personvernreglementet på det aktuelle nettstedet. Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i personvernreglementet til alle nettsteder du besøker.

Hvordan beskytter vi informasjonen din?

Vi har implementert organisatoriske, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak utviklet for å beskytte informasjonen din. Vi beskytter personopplysninger under vår kontroll ved å implementere sikkerhetspraksis etter industristandard og tiltak for å forhindre misbruk, uautorisert tilgang, utlevering eller endring av informasjonen. Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til de som har et forretningsmessig behov for denne informasjonen. Ingen sikkerhetstiltak kan være 100 % sikre, derfor anbefaler vi at du gjør ytterligere tiltak for å beskytte deg selv og informasjonen din, for eksempel ved å installere oppdatert antivirus-programvare, lukke nettlesere etter bruk, holde informasjon om innlogging og passord konfidensiell, og oppdatere programvare og applikasjoner du har lastet ned regelmessig for å forsikre deg om at du har aktivert de siste sikkerhetsfunksjonene på dine enheter.

Hva bør du gjøre hvis du har spørsmål, ønsker å få innsyn i, oppdatere eller slette informasjon, eller ønsker å reservere deg mot fremtidig kommunikasjon?

Vi jobber aktivt for å holde personopplysningene dine korrekte. Du kan se på, korrigere eller oppdatere den personlige kontaktinformasjon du har oppgitt til NCH. Personvernforordningen (GDPR) 2016, samt lover (CCPA, PIPEDA, KVKK osv.) i andre lokale land, gir deg rett til å få innsyn i opplysningene vi besitter om deg eller å gi noen andre autorisasjon til å handle på dine vegne. Du kan spørre hvilke opplysninger vi har lagret om deg, be oss om å modifisere eller korrigere opplysninger som er feilaktige, be om begrensninger i bruken av dem eller fjerning av opplysninger vi besitter, gitt at det ikke finnes noen juridiske årsaker for oss til å behandle og/eller oppbevare informasjonen. For informasjon behandlet av elektroniske hjelpemidler, kan du be om å få den overlevert i et strukturert, ofte brukt og maskin-lesbart format som kan overføres til en annen behandlingsansvarlig. Din forespørsel vil bli behandlet innen 30 kalenderdager ved mottak av fullstendig utfylt skjema og legitimasjon. Forespørsler bør gjøres ved å fylle ut den vedlagte Innsynsbegjæring og sende den via e-post til:

 

Global databeskyttelsesansvarlig Europeisk databeskyttelsesansvarlig (*) Tyrkisk databeskyttelsesansvarlig
Adresse: Adresse: Adresse:
c/o NCH Corporation
2727 Chemsearch Boulevard,
Irving, Texas, 75062,
USA
c/o Legal Dept
NCH House,
Springvale Avenue, Bilston,
West Midlands WV14 0QL
Storbritannia
İdealtepe Mahallesi,
Rıfkı Tongsir Caddesi,
Demirhan Plaza, No.93/3,
34841, Maltepe / İSTANBUL
Tyrkia
Tel:+1 972 579 2721 Tel:+44 (0) 1902 510 345 Tel:+90 216 366 10 00
Email:DataPrivacy@NCH.com Email:DataPrivacy@NCH.com Email:DataPrivacy@NCH.com

 

(*) Europeisk databeskyttelsesansvarlig støtter også NCH-datterselskaper i Sveits, Tyrkia og Storbritannia.

Du kan også sende inn spørsmålene dine via vanlig post til din lokale NCH-avdeling, i henhold til informasjonen oppgitt i kontakt-kategorien på https://www.nch.com/Global-Presence/Global-Directory.

Rimelig innsyn i dine personopplysninger vil bli tildelt uten kostnader for deg. Hvis innsyn ikke kan gis innen rimelig tid, vil vi gi deg en dato for når informasjonen kan frigis til deg. Hvis du av en eller annen grunn blir nektet innsyn, vil vi gi en skriftlig forklaring på hvorfor innsyn er nektet.

Hvis du ønsker å få innsyn i, oppdatere, endre, slette, overføre, begrense bruk av eller har innvendinger mot behandlingen av informasjon vi har om deg i vår database (underlagt eventuelle jurudiske unntak), reservasjon mot fremtidig kommunikasjon fra oss, eller har spørsmål om vår personvernerklæring, vennligst kontakt vårt personvernombud/DPO på dataprivacy@nch.com.

Der vår behandling av informasjonen din er basert på ditt samtykke, kan du ha rett til å trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss via e-post på dataprivacy@nch.com. Vær oppmerksom på at din tilbaketrekking av samtykke ikke vil ha tilbakevirkende kraft for lovligheten av vår behandling av informasjonen din basert på ditt samtykke gitt til oss før tilbaketrekkingen. Når det er hensiktsmessig, kan du også ha rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Vi ønsker å løse eventuelle problemer knyttet til vår håndtering av informasjonen din, og du kan når som helst kontakte oss når det gjelder spørsmål eller bekymringer.

Hvor kan du sende inn en klage angående denne personvernerklæringen?

Du har rett til å sende inn en klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger. Vi er forpliktet til å samarbeide med deg for å behandle eventuelle klager du måtte ha angående denne personvernerklæringen eller behandlingen av dine personopplysninger. Vi har utnevnt interne personvernombud som du kan kontakte dersom du har en bekymring eller spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen. Deres kontaktinformasjon er som følger:

 

Global databeskyttelsesansvarlig Europeisk databeskyttelsesansvarlig (*) Tyrkisk databeskyttelsesansvarlig
Adresse: Adresse: Adresse:
c/o NCH Corporation
2727 Chemsearch Boulevard,
Irving, Texas, 75062,
USA
c/o Legal Dept
NCH House,
Springvale Avenue, Bilston,
West Midlands WV14 0QL
Storbritannia
İdealtepe Mahallesi,
Rıfkı Tongsir Caddesi,
Demirhan Plaza, No.93/3,
34841, Maltepe / İSTANBUL
Tyrkia
Tel:+1 972 579 2721 Tel:+44 (0) 1902 510 345 Tel:+90 216 366 10 00
Email:DataPrivacy@NCH.com Email:DataPrivacy@NCH.com Email:DataPrivacy@NCH.com

 

(*) Europeisk databeskyttelsesansvarlig støtter også NCH-datterselskaper i Sveits, Tyrkia og Storbritannia.

Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet i ditt hjemland eller til DPC (Data Protection Commission) i Ireland, som er vår dedikerte ledende tilsynsmyndighet i EØS.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen av og til, så vennligst besøk denne siden regelmessig og se etter endringer i erklæringen. Vi vil varsle deg om viktige endringer i denne personvernerklæringen ved å poste en notis på vår hjemmeside i et rimelig tidsrom og endre datoen for “Sist oppdatert” under. Din fortsatte bruk av våre nettsteder, applikasjoner eller tjenester etter vår posting om endringer vil bety at du aksepterer de endrede vilkårene.

Hvordan kan du kontakte oss?

Denne personvernerklæringen ble utarbeidet med fokus på kortfattethet og klarhet. Den gir ikke uttømmende detaljer om alle aspekter ved NCHs innsamling og bruk av dine personopplysninger.

Du kan også sende inn spørsmålene dine via vanlig post til din lokale NCH-avdeling, i henhold til informasjonen oppgitt i kontakt-kategorien på https://www.nch.com/Global-Presence/Global-Directory.

Hvordan vi responderer på bruk av ”Ikke spor” funksjoner

Vi støtter ingen innstillinger for “Ikke spor” i nettlesere og på nåværende tidspunkt benytter vi ikke noen ”Ikke spor” rammeverk som vil tillate oss å svare på signaler eller andre tiltak fra deg angående innsamlingen av dine personopplysninger.

Språk-kontroll

Om det skulle være en konflikt mellom den engelske versjonen av vår personvernerklæring og en versjon som er oversatt til et annet språk, er det den engelske versjonen som er gjeldende (i den grad lokal regulering tillater det).

Versjonskontroll

Denne personvernerklæringen er gjennomgått og sist oppdatert: 15 December 2020.