Privacy Policy

   en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

  Data Subject Rights Request

   

  Allmän information och instruktion 

  Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) från 2016 ger dig, den registrerade, rätten att få tillgång till uppgifter och information vi har om dig. Vänligen fyll i detta formulär om du, eller den som har ditt tillstånd att handla på dina vägnar, önskar få tillgång till dina uppgifter. Du kommer också att behöva skicka in identitetsbevis. Din begäran kommer att behandlas inom 30 kalenderdagar efter mottagandet av ifyllt formulär och identitetsbevis. 

  Rätten att få tillgång till information/uppgifter innebär att du kan:

  • Fråga vilka slags uppgifter vi har om digu
  • Be om att ändra uppgifterna om de är felaktiga
  • - Be om att användningen begränsas eller att uppgifterna raderas, förutsatt att det inte finns några juridiska orsaker för oss att behandla/lagra informationen/uppgifterna
  • Be om att få ut de tillhandahållna personuppgifterna i ett strukturerat och maskinläsbart format för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

  Identitetsbevis: Vi behöver identitetsbevis innan vi kan lämna ut personuppgifter. Identitetsbeviset bör vara en kopia av t.ex. personbevis, pass eller körkort. Dokumentet ska innehålla ditt namn, födelsedatum och nuvarande adress. Om du har bytt namn, vänligen bifoga relevanta dokument som bevisar ändringen. Om du handlar på den registrerades vägnar, bör du bifoga bevis på tillstånd samt den registrerades identitetsbevis.

  Om formuläret fylls i elektroniskt bör det sparas med ditt efternamn och datum (andersson_20180402) och mejlas till DataPrivacy@nch.com. Det kan även skickas via vanlig post till NCH:s lokala dotterbolag, se kontaktinformation på www.ncheurope.com, eller till:

  Europeiskt dataskyddsombud
  c/o NCH Europe
  Viale Europa, 30c5
  20090 Cusago (MI)
  Italien
   

  Har du några frågor eller bekymmer, vänligen kontakta NCH:s europeiska dataskyddsombud på DataPrivacy@nch.com eller på telefonnummer +39 0290331 420

  Du kan också framföra klagomål till vår centrala tillsynsmyndighet ICO (Information Commissioners Office) i Storbritannien, samt kontakta din lokala dataskyddsmyndighet. Denna och liknande begäran kommer att förvaras i våra arkiv (även elektroniskt) i enlighet med lagstiftning och vår policy kring arkiveringstid (Record Retention Policy).