Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

NCH - Förklaring kring dataskydd

 

NCH Corporation är en global leverantör av unika kemiska och industriella produkter och tjänster.

NCH Corporation och dess dotterbolag (“NCH”) är fast beslutna att skydda din integritet och utveckla teknologi som ger dig den bästa och säkraste affärsupplevelsen. Denna förklaring kring dataskydd (“Privacy Statement”) omfattar alla fall där NCH som personuppgiftsansvarig mottar och behandlar dina personuppgifter för ändamålen som beskrivs.

Denna förklaring definierar vilken slags information vi samlar in, hur sådan information används, dina rättigheter kring denna användning och de säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda informationen. Vi har utformat denna förklaring så att du kan välja att läsa endast det som du har användning av. Vänligen klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om det specifika ämnet:


Vem vänder sig denna förklaring till?

Denna förklaring anger riktlinjer som ska följas vid insamling, användning, behandling, lagring, överföring och utlämning av personuppgifter kopplade till NCH:s kunder, leverantörer, säljare, avtalsparter, affärspartners, besökare av webbplatsen, jobbkandidater samt dåvarande och/eller nuvarande anställda. Detta innefattar all lagring och behandling av elektroniska eller fysiska dokument, inklusive e-post och vidarebefordring av dokument samt information till tredje parter.

Denna förklaring omfattar alla personuppgifter som samlas in och behandlas via webbsidorna (inklusive denna webbsida),  intranätet, appen  samt andra tjänster och produkter som samlar in eller behandlar uppgifter. Den omfattar också uppgifter som samlas in i samband med marknads- eller säljaktiviteter, blivande eller nuvarande anställning eller via annan koppling till NCH. 

Denna förklaring omfattar dina personuppgifter. Dessa uppgifter innehåller information som skulle kunna användas för att identifiera dig.

Vilka lokala lagar tillämpas?

Vi anpassar våra åtgärder kring dataskydd efter lokal och landspecifik lagstiftning, samt samarbetar med landets dataskyddsmyndigheter om det krävs.

We recognize that certain laws may provide stricter standards than those described in this Privacy Statement, in which case the stricter standards shall apply. NCH will handle Personal Data in accordance with local law of the place where the Personal Data is collected and/or processed.

Om du är EU-medborgare kommer respektive dotterbolag vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Detta innebär att dotterbolaget kommer att vara ansvarigt för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter.

NCH (UK) Limited är biträdande personuppgiftsansvarig inom NCH Europe. Den offentliga myndigheten ICO (Information Commissioners Office) i Storbritannien är utsedd som NCH:s centrala tillsynsmyndighet i Europa.

Vilken information samlas in och behandlas?

Vi får samla in och behandla information som du frivilligt ger oss. Detta innefattar personliga kontaktuppgifter, demografisk information, information kring dina inköp och anställning samt information som vi mottar från tredje parter. Vi får samla in följande:

 • Personliga kontaktuppgifter som namn,  företagsadresser, telefonnummer eller mejladresser som skickas in till oss vid registrering på nätet eller vid affärer med oss. På vissa webbsidor finns möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller att skapa ett konto med användarnamn och lösenord.
 • Betalnings- och inköpsuppgifter samt leveransuppgifter som kommer in via våra säljteam eller affärssystem.
 • Information kring anställning, exempelvis angivna preferenser, arbetserfarenhet och övrig information som mottas elektroniskt via jobbansökan.
 • Demografisk information som du frivilligt tillhandahåller, exempelvis uppgifter om ålder, kön, etnicitet, hobbys, intressen eller annan information kring preferens.

 

Vi får samla in information från externa källor, exempelvis kontaktlistor och demografisk information från tredje parter. Denna information kan kombineras med övrig insamlad information och användas för affärsändamålen som beskrivs i denna förklaring.

All denna information samlas in direkt från dig och från tredje parter som fått ditt tillstånd att lämna ut sådan personlig information. Där lokala lagar tillåter det, får information även samlas in genom offentliga källor som t.ex. sociala medier.

Vi samlar även in viss information automatiskt:

 • Din IP-adress eller enhetsidentifierare, enhetens operativsystem, typ av webbläsare, besökta webbplatser innan och efter besökandet av vår webbplats, visade webbsidor och aktiviteter på vår webbplats samt interaktion med annonser.
 • Tredjepartspartners kan också samla in information automatiskt.

Varför samlar vi in din information och hur använder vi den?

Vi får använda din information endast för de ändamål som informationen var tillhandahållen.

Om du eller företaget du representerar är en Kund eller Säljare- får vi använda informationen (i) för att fullfölja ett avtal, t.ex. för att leverera eller motta produkter eller tjänster till eller från dig,  (ii) för att du har gett ditt godkännande, eller (iii) för andra berättigade affärsändamål som förklaras nedan:

 • För att fånga ditt intresse och utforska affärsmöjligheter;
 • För att kommunicera och svara på dina frågor och kommentarer gällande funktioner, produkter och tjänster;
 • För att underlätta anordning av tävlingar och skapande av reklam samt funktioner, produkter och tjänster. Detta i linje med dina preferenser kring marknadsföring;
 • För att personligt anpassa innehåll och information, samt för att skicka broschyrer, kuponger, varuprover, erbjudanden, nyhetsbrev och övrig information kring våra produkter eller företag. Vi kan be dig att ange om du vill fortsätta få information eller uppdateringar från oss. Endast efter ditt godkännande, kommer du att fortsätta få meddelanden från oss. Vi kan också fråga om du skulle vilja få information om andra produkter tillgängliga hos våra dotterbolag. Skulle du ändra dig efter att ha tackat ja, erbjuder vi även alternativet att när som helst avregistrera dig från att få e-postmeddelanden eller annan information från oss.
 • För att ge dig relevanta annonser. Vi får köpa in och använda oss av opt-in e-postlistor för att kontakta potentiella kunder som vi tror kan vara intresserade av NCH:s produkter och tjänster. Vi ska respektera begäran om avregistreran och endast kontakta individer som har uttryckt en önskan om att få erbjudanden och information via mejl. Vi får också använda demografisk information och information kring preferens för att annonser av NCH:s produkter och tjänster ska riktas mot de lämpligaste individerna. Detta innebär att du ser annonser som troligtvis intresserar dig och annonsörer kan rikta sin reklam till personer som troligtvis är mest mottagliga.
 • För att ge dig andra erbjudanden tillgängliga via mejl, som exempelvis kataloger. Vi får också använda listor från tredje parter eller offentliga källor för att skicka dig denna information. Du kan när som helst avregistrera dig från att få meddelanden från någon av våra företag.
 • För att förbättra våra webbsidor, funktioner, produkter och tjänster;
 • För att förbättra effektiviteten av service till våra kunder.

Om du eller företaget du representerar är en besökare av webbplatsen – får vi använda din information, efter ditt godkännande, för att sköta marknadsföring (säljkampanjer, tävlingar och erbjudanden); för att utforma annonser; för att kommunicera med dig; för att förbättra våra webbsidor, produkter och tjänster samt för andra berättigade affärsändamål som förklaras nedan:

 

 • För att anmäla dig till tävlingar och/eller säljkampanjer, för att meddela dig om resultaten och för att registrera dig till vissa funktioner, produkter och tjänster i linje med dina preferenser kring marknadsföring.
 • För att kommunicera med dig och svara på dina frågor och kommentarer.
 • För att personligt anpassa innehåll och information, samt för att skicka broschyrer, kuponger, varuprover, erbjudanden, nyhetsbrev och övrig information kring våra produkter eller företag. Vi frågar besökare som uppger sin e-postadress om de skulle vilja få ytterligare information eller uppdateringar från oss. Endast de som godkänner detta kommer att fortsätta få meddelanden från oss. Vi kan också fråga om du skulle vilja få information om andra produkter tillgängliga hos våra dotterbolag. Skulle du ändra dig efter att ha tackat ja, erbjuder vi även alternativet att när som helst avregistrera dig från att få e-postmeddelanden eller annan information från oss.
 • För att ge dig relevanta annonser. 
 • Vi får köpa in och använda oss av opt-in e-postlistor för att kontakta potentiella kunder som vi tror kan vara intresserade av NCH:s produkter och tjänster. Vi ska respektera begäran om avregistreran och endast kontakta individer som har uttryckt en önskan om att få erbjudanden och information via mejl. Vi får också använda demografisk information och information kring preferens för att annonseri av NCH:s produkter och tjänster ska riktas mot de lämpligaste individerna. Detta innebär att du ser annonser som troligtvis intresserar dig och annonsörer kan rikta sin reklam till personer som troligtvis är mest mottagliga.
 • För att ge dig andra erbjudanden tillgängliga via mejl, som exempelvis kataloger. Vi får också använda listor från tredje parter eller offentliga källor för att skicka dig denna information. Du kan när som helst avregistrera dig från att få meddelanden från någon av våra företag.
 • För att förbättra våra webbsidor, funktioner, produkter och tjänster..
 • Vi använder oss cookies för att samla in ytterligare information om webbplatsens besökare. För mer information, se policyn kring cookies ”NCH Cookies Policy”.

Om du är en jobbkandidat och/eller intresserad av att arbeta på NCH kan vi använda din information, efter ditt godkännande, för att underlätta rekryteringsprocessen och din jobbansökan, för att kommunicera med dig och svara på dina frågor och kommentarer, för att ge dig uppdateringar och nyheter, samt för att informera dig om när det finns lediga tjänster som matchar din profil (förutsatt att du skickat in ditt CV). Vi kan också använda din information för att ge dig personligt anpassat innehåll kring våra dotterbolag. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att få meddelanden från våra företag. 

 

Hur delas och utlämnas din information?

Om lagen inte kräver det, kommer vi aldrig att dela dina personuppgifter med tredje parter vars avsikt det är att använda det för egen vinning. NCH får, som ett globalt företag, överföra eller lämna ut dina personuppgifter till en annan enhet inom företaget. Detta inkluderar enheter utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som t.ex. USA.

Vi får dela dina personuppgifter med säljare, leverantörer, ombud eller övriga parter som har anlitats för att leverera tjänster på våra vägnar. Dessa parter har inte tillstånd att utan ditt godkännande använda informationen för andra ändamål eller göra informationen offentlig.

Vi får dela eller lämna ut dina personuppgifter, tillsammans med andra tillgångar, till tredje parter vid försäljning eller omorganisation av företaget, samt om det enligt lag krävs och godkänns. Vid sammanslagning, försäljning eller förvärvning av, alla eller en del av våra tillgångar till annan part, ger du oss rätten att överlämna insamlad personlig information.

Vi får också dela eller lämna ut personlig information för att:

 • Följa lagen eller rättsliga processer och förfrågningar från exempelvis brottsbekämpande myndigheter och statliga organ.
 • Utreda kundklagomål eller eventuella brott mot lag för att skydda webbplatsens integritet, behandla begäran eller för att samarbeta kring juridiska utredningar.
 • Skydda rätt och egendom tillhörande NCH och dess dotterbolag, eller NCH:s kunder, samt upprätthålla villkoren kring användning av tjänsterna.
 • Genom nödvändig tillgång eller utlämning, skydda våra kollegor, kunder eller allmänheten.

 

Hur hanteras barns integritet?

Våra webbsidor och/eller tjänster är i första hand utformade och avsedda för affärsändamål och därmed endast avsedda för vuxna och tonåringar (från ålder 16 och uppåt). I enlighet med lämplig lagstiftning kring barns integritetsskydd, exempelvis “Children’s Online Privacy Protection Act” och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), ska vi inte avsiktligt samla in eller lagra personlig information om barn under 16 år. Våra webbsidor är inte utformade för att samla in eller lagra personlig information om barn under 16 år. Där lokal lagstiftning tillämpar högre åldergränser, kommer vi att följa sådana krav. Om vi får reda på att information har samlats in ska vi vidta lämpliga åtgärder för att radera informationen.

Hur lagras, behandlas eller överförs din information?

Personlig information som samlas in via våra webbsidor, eller som NCH mottar från dig eller tredje parter i samband med affärer, får lagras och behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, USA eller övriga länder där vi eller våra leverantörer har kontor.  

Servrar och databaser där information lagras kan befinna sig utanför det land du är bosatt i och ha annorlunda integritetslagar. Den personliga informationen du ger oss får överföras till utlandet, men vi kommer att samla in, behandla och använda personlig information endast i enlighet med denna förklaring. De leverantörer som har servrar och databaser måste enligt kontrakt se till att dina uppgifter hanteras i enlighet med denna förklaring. Leverantören ska handla endast enligt NCH:s instruktioner och tillämpa alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter alltid är skyddade

Arbetsrelaterade ärenden får överföras till representanter inom NCH och dess dotterbolag. Genom att besöka denna webbsida och skicka in information, godkänner du sådan insamling, behandling, överföring och/eller lagring av din personliga information. Vänligen observera att våra policys kan variera beroende på region. Om du besöker en av våra webbsidor från en annan region, vänligen kontrollera om det finns en lokalt anpassad förklaring.

NCH är ett globalt företag. Detta innebär att dina personuppgifter kan överföras till våra dotterbolag eller övriga tredje parter, samt från ditt land eller jurisdiktionsområde till andra länder och jurisdiktionsområden, runtom i världen i enlighet med lagstiftning. Där det krävs enligt jurisdiktionsområdets lokala dataskyddslagar, har NCH infört säkerhetsåtgärder vid export av personuppgifter. I de fall uppgifter överförs från det europeiska ekonomiska samarbetsområdet till en jurisdiktion utanför samarbetsområdet, görs detta enligt avtal om dataöverföring som innefattar klausuler kring dataskydd utfärdade av EU-kommissionen. Dessa klausuler innehåller lämpliga säkerhetsåtgärder kring överföring av personlig information utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För mer information kring internationell överföring av dina personuppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på DataPrivacy@NCH.com.

Hur länge lagrar och förvarar vi din information?

Vi förvarar och lagrar din personliga information endast den tid som är nödvändig för de ändamål som beskrivs i denna förklaring. Vi förvarar och använder din information i den omfång som är nödvändig enligt våra rättsliga förpliktelser (t.ex. skattelagar). Detta innefattar lösningar av rättstvister, domstolskallelser och/eller upprätthållande av kontrakt och avtal samt för berättigade affärsändamål. Alla uppgifter som samlas in förvaras i enlighet med vår policy kring arkiveringstid “Record Retention Policy” – som redogör för de specifika arkiveringstiderna som krävs enligt lokal lagstiftning. En kopia av denna policy kan fås genom att kontakta vårt dataskyddsombud på DataPrivacy@NCH.com.

Hur hanteras personlig information som är tillgänglig på sociala medier, forum eller andra interaktiva kanaler?

Vi kan erbjuda chattrum, forum, digitala anslagstavlor eller andra interaktiva sidor där besökare kan skicka in kommentarer eller information, inklusive personlig information. Vänligen läs igenom reglerna samt våra allmäna villkor och bestämmelser innan du deltar i sådana kanaler. Reglerna för att delta i interaktiva funktioner kan innehålla åldersgränser och liknande begränsningar. Allt som läggs upp på nätet är offentlig information och vi ansvarar inte för någonting du frivilligt lägger upp. Användare bör med försiktighet lämna ut personlig information på nätet eftersom informationen kan läsas, samlas in och användas av andra användare av tjänsten. Detta kan leda till oönskade meddelanden, både kommersiellt och i andra avseenden.

Hur hanteras länkar till andra hemsidor och/eller tjänster?

Vi ansvarar inte för innehåll på hemsidor som sköts och hanteras av företag utanför NCH. Om du skickar in personlig information till någon av dessa hemsidor, hanteras din information enligt deras integritetspolicys. Vi uppmanar dig att granska integritetspolicyn på alla hemsidor du besöker.

Hur skyddas din information?

Vi har tillämpat organisatoriska, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda din information. Vi skyddar personuppgifter genom att tillämpa säkerhetsmetoder och åtgärder enligt branschstandard för att förhindra olämplig användning, obehörig åtkomst, ändring eller utlämning av informationen. Tillgång till personlig information begränsas till de som har ett affärsbehov av den. Inga säkerhetsåtgärder kan vara 100 % säkra. Därför rekommenderar vi att du vidtar ytterligare åtgärder för att skydda dig själv och din information. Installera de senaste anti-virusprogrammen, stäng webbläsaren efter användning, håll användarnamn och lösenord hemliga och se till att regelbundet uppdatera programvaror och applikationer för att säkerställa att du har de senaste säkerhetsfunktionerna på dina enheter.

Vad bör du göra om du har frågor, önskar få tillgång till, uppdatera eller radera information, eller önskar avregistrera dig från fortsatta meddelanden?

Vi vidtar åtgärder för att din personliga information ska vara korrekt. Du kan se, rätta eller uppdatera kontaktuppgifter du har gett till NCH. Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) från 2016 ger dig rätten att få tillgång till dina uppgifter eller godkänna att någon handlar på dina vägnar.  Du kan fråga vilka slags uppgifter vi har om dig, be oss att ändra eller rätta felaktiga uppgifter samt be oss att begränsa användningen eller radera uppgifterna. Detta förutsatt att det inte finns några juridiska orsaker för oss att behandla och/eller förvara uppgifterna. För uppgifter som behandlas automatiskt kan du be om att få dem i ett  strukturerat och maskinläsbart format för överföring till annan personuppgiftsansvarig. Din begäran kommer att behandlas inom 30 kalenderdagar efter mottagandet av ifyllt formulär och identitetsbevis. Begäran görs genom att fylla i formuläret om den registrerades rättigheter, Data Subject Rights Request och skicka in det via mejl till:

Globala dataskyddsombudet

Adress: NCH Corporation

2727 Chemsearch Boulevard,

Irving, Texas, 75062,

United States of America

Tel:+1 972 579 2721

E-post: DataPrivacy@nch.com

 

Europeiska dataskyddsombudet

Adress: NCH Europe

Viale Europa, 30c5 - 20090 Cusago Italy

Tel: +39 0290331420

E-post: DataPrivacy@nch.com

Du kan också skicka in frågor via vanlig post till NCH:s lokala dotterbolag, se kontaktinformation på www.ncheurope.com.

Tillgång till dina personuppgifter ges utan kostnad. Om tillgång inte kan ges inom önskad tidsram, kommer du få ett datum på när informationen är tillgänglig. Om tillgången nekas, kommer du få en skriftlig förklaring till anledningen.

Om du skulle vilja få tillgång till, uppdatera, ändra, radera, överföra, begränsa eller invända mot behandlingen av din information i vår databas (med förbehåll för eventuella juridiska undantag), avregistrera dig från att få meddelanden från oss eller har frågor om vår förklaring kring dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på DataPrivacy@NCH.com.

Där behandling av din information baseras på ditt godkännande, har du rätt att tillbakakalla ditt godkännande genom att kontakta oss via mejl på DataPrivacy@NCH.com. Observera att tillbakakallandet av ditt godkännande inte påverkar lagligheten av den tidigare personuppgiftsbehandligen. Där det är lämpligt, har du också rätt att framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet. Vi är fast beslutna att lösa alla konflikter kring vår hantering av din information. Du kan kontakta oss när som helst om du har några frågor eller bekymmer.

kan du framföra klagomål kring denna förklaring?

Du har rätt att framföra klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter. Vi är fast beslutna att samarbeta med dig för att ta uti med klagomål du har kring denna förklaring eller behandlingen av din personliga information. Vi har tillsatt interna dataskyddsombud som du kan kontakta vid frågor eller bekymmer:

Globala dataskyddsombudet

Adress: NCH Corporation

2727 Chemsearch Boulevard, Irving, Texas, 75062,

United States of America

Tel:+1 972 579 2721

E-post: DataPrivacy@nch.com

 

Europeiska dataskyddsombudet

Adress: NCH Europe

Viale Europa, 30c5 - 20090 Cusago

Italy

Tel: +39 0290331420

E-post: DataPrivacy@nch.com

Du kan också framföra klagomål till vår centrala tillsynsmyndighet ICO (Information Commissioners Office) eller till din lokala dataskyddsmyndighet.

Ändringar till denna förklaring

Denna förklaring kan komma att uppdateras. Besök därför gärna denna sida periodvis för att se om det har tillkommit ändringar. Vi kommer att meddela dig om viktiga ändringar genom att lägga upp en notis på vår webbplats och ändra datum för “senast uppdaterats” nedan. Fortsatt användning av våra webbsidor, appar eller tjänster efter tillkomna ändringar innebär att du accepterar de nya villkoren.

Hur kan du kontakta oss?

Denna förklaring skrevs med korthet och klarhet i åtanke. Den ger inte fullständiga detaljer kring alla aspekter av NCH:s insamling och användning av din personliga information.

Du kan också skicka in frågor via vanlig post till NCH:s lokala dotterbolag, se kontaktinformation på www.ncheurope.com.

Hur förhåller vi oss till Do-Not-Track

Vi stödjer inte “Do Not Track”- webbläsarinställningar och deltar för nuvarande inte i Do Not Track-ramverk.

Styrande språk

Om det uppstår konflikt mellan den engelska versionen och en översatt version av förklaringen, är det den engelska versionen som gäller.

Versionshantering

Denna förklaring har granskats och senast uppdaterats: 26 mars 2018.