Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Solicitarea dreptului de acces la datele personale de către persoana vizată 

 

Informații generale şi instrucțiuni

Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale (GDPR) 2016 vă oferă dumneavoastră, posesorul acestor date, dreptul de a accesa datele/informațiile pe care le avem şi vă privesc, sau să autorizați pe altcineva să acţioneze în numele dumneavoastră privind aceste date şi informații. Vă rugăm să completați acest formular dacă doriți să vă accesați datele personale sau ca altcineva să le acceseze în numele dumneavoastră. Avem de asemenea nevoie de dovada identității dumneavoastră. Solicitarea vi se va procesa în 30 zile calendaristice de la primirea formularului integral completat şi a dovezii identității dumneavoastră. 

Dreptul de accesare a informațiilor/datelor personale stipulează că puteți solicita:

  • să aflați ce informații/date avem despre dumneavoastră.
  • modificarea informațiilor/datelor pe care le avem despre dumneavoastră dacă acestea sunt incorecte 
  • restrictionarea utilizării sau eliminarea informațiilor/datelor pe care le avem despre dumneavoastră, dacă nu există nici un impediment legal ca noi să procesam/reținem aceste informații/date.
  • să vă transmitem datele personale pe care le deținem într-un format structurat, uzual şi prelucrabil automat, precum şi să le transferăm altui operator de date. 

Dovada identității: vă solicităm dovada identității înainte de a vă pune la dispoziție datele personale. Dovada identității trebuie să includă copia unui document ca: certificat de naştere, carte de identitate, paşaport sau permis auto. Documentele respective vor include numele dumneavoastră, data naşterii şi adresa curentă. Dacă v-ați schimbat numele vă rugăm să ne puneți la dispoziție documentele care evidențiază acest fapt. Dacă nu sunteți posesorul datelor personale solicitate, dar actionați în numele persoanei vizate, vă rugăm să ne transmiteți în plus față de documentele de identificare ale posesorului datelor şi autorizarea scrisă din partea acestuia ca dumneavoastră actionați în numele său.

Dacă formularul de solicitare se completează electronic, îl veți salva cu numele dumneavoastră de familie şi data completării (ex: smith_20180402), îl veți ataşa mail-ului de solicitare şi îl veți trimite la: DataPrivacy@nch.com, sau prin poşta obişnuită la filiala locală NCH, aşa cum se arată la secțiunea de contacte, pe: www.ncheurope.com sau la:

European Data Protection Officer
c/o NCH Europe
Viale Europa, 30c5
20090 Cusago (MI)
Italy
 

Dacă aveți întrebări sau neclarități vă rugăm să contactați ofiterul european pentru protecția datelor - NCH European Data Protection Officer (DPO) la: DataPrivacy@nch.com, sau telefonic la: +39 0290331 420

Puteți de asemenea depune o reclamație la Biroul Comisarului pentu Informații - Information Commissioner’s Office (ICO) din Marea Britanie, care este este autoritatea de supervizare desemnată pentru NCH în Europa privind protecția datelor personale. De asemenea puteți contacta şi autoritatea de protecția datelor din țara dumneavoastră de reşedință.

Această solicitare şi orice altă corespondență corelată vor fi reținute pentru rațiuni legale în arhivele noastre (inclusiv arhiva electronică), conform Politicii NCH de păstrare a înregistrărilor.