Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Declarație de confidențialitate NCH privind datele cu caracter personal

 

NCH Corporation este furnizor de talie mondială pentru servicii şi produse chimice de uz industrial.

NCH Corporation şi grupul de companii din care face parte (“NCH”) s-a angajat să protejeze confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi să dezvolte tehnologii prin care să vă puteți desfăşura activitatea de business în condițiile cele mai bune şi mai sigure. Această Declarație a companiei NCH privind confidențialitatea datelor personale (“Declarația de confidențialitate”) guvernează toate situațiile în care NCH intră în posesia datelor dumneavoastră personale ca operator, pentru scopurile descrise în această  declarație de confidențialitate.

Declarația de confidențialitate explică ce informații obținem de la dumneavoastră, cum le putem folosi, opțiunile pe care le aveți privind modul nostru de a le utiliza şi măsurile de securitate pe care le luăm pentru a proteja aceste informații. Am emis declarația de confidențialitate pentru ca dumneavoastră să puteți citi informațiile care vi se aplică. Vă rugăm să dați clic pe titlurile de mai jos spre a fi redirectionați către subiectele respective:


Cum vi se aplică declarația de confidențialitate?

Această declarație de confidențialitate stipulează principiile care ghidează colectarea, utilizarea, procesarea, păstrarea, dezvăluirea şi distribuirea datelor cu caracter personal, inclusiv cele ale clienților, furnizorilor, vânzătorilor, contractorilor, partenerilor de business, vizitatorilor website-ului, candidaților pentru posturile vacante şi, unde este cazul, foştilor sau actualilor angajați. Aici se include stocarea şi procesarea fişierelor sub formă electronică sau tiparită, corespondența pe mail şi transmiterea documentelor, precum şi orice schimb/distribuție de informații personale cu/către terțe părți.

Declarația se aplică tuturor datelor personale colectate sau procesate prin website-urile noastre (inclusiv acesta), site-urile interne, aplicațiile mobile, alte servicii şi produse care colectează sau procesează date. Se aplică de asemenea datelor colectate prin activități de marketing sau vânzări, angajare actuală sau viitoare la NCH.

Declarația de confidențialitate se aplică informațiilor personale care vă aparțin, adică oricărei informații sau combinații de informații care pot duce la identificarea dumneavoastră.

Ce legislație locală se aplică practicilor noastre de confidențialitate?

Ne adaptăm practicile privind confidențialitatea şi ne conformăm legislației specifice fiecărei zone/țări privind protecția datelor personale, iar dacă ni se solicită, cooperăm cu autoritățile pentru protecția datelor din țara respectivă.

Ințelegem că anumite legi stipulează standarde mai stricte decât cele descrise în această declarație, iar în astfel de cazuri aplicăm standardele mai stricte. NCH gestionează datele cu caracter personal conform reglementărilor legale din locația unde se colectează şi/sau se procesează datele personale.

Dacă vă aflați în Uniunea Europeană, respectiva filială NCH sau afiliata dumneavoastră cu care avem relația de business va fi procesatorul datelor sau responsabilul pentru informațiile personale care vă aparțin privind colectarea, procesarea şi utilizarea lor.  

NCH (Marea Britanie) Limited este procesatorul reprezentant al NCH în Europa. Biroul Comisarului de Informații (ICO) din Marea Britanie este autoritatea de supraveghere principală desemnată pentru NCH în Europa.

Ce informații personale colectăm şi procesăm?

Ca parte din cerințele operationale ale activităților noastre de business putem colecta sau procesa variate informații pe care ni le oferiți voluntar, inclusiv detalii personale de contact şi informații despre achiziții, angajări sau detalii demografice. Putem de asemenea primi informații care vă privesc şi de la terțe părți. Mai exact, putem colecta următoarele informații:

 • Detalii personale de contact, inclusiv: nume, adrese profesionale, numere de telefon, adrese de e-mail aşa cum ni le oferiți la înregistrarea online, în relațiile de business sau prin furnizarea de servicii către noi. Unele website-uri permit să vă definiți un nume de utilizator şi o parolă, necesare pentru setarea contului sau abonarea la buletinele informative.
 • Informațiile privind achizițiile includ date privind achizițiile pe care le faceți prin echipele de vânzări sau sisteme ERP, plata cu cardul, detalii bancare sau de livrare.
 • Informațiile privind angajările includ preferințele de job, istoricul locurilor de muncă, informații furnizate prin documentele electronice pentru candidare.
 • Informațiile demografice pe care ni le oferiți voluntar includ date ca: vârsta, sexul, etnia, hobby-uri, informații despre alte activități, gusturi, preferințe şi altele similare.

 

Putem colecta informații şi din alte surse, inclusiv liste de contacte şi informații demografice de la terțe părți şi din alte surse. Aceste date pot fi combinate cu altele, pe care le colectăm şi utilizăm  pentru scopurile de business descrise în declarația de confidențialitate.

Toate aceste informații sunt colectate direct de la dumneavoastră, dar şi de la terțe părți pe care le-ați autorizat să furnizeze informațiile dumneavoastră personale, iar acolo unde permite legislația locală - prin surse disponibile public, inclusiv, dar nelimitându-se la rețelele sociale.

De asemenea colectăm automat anumite tipuri de informații, cum sunt:

 • Adresa dumneavoastră IP (de protocol internet), codul de identificare al mijlocului electronic folosit,  sistemul de operare, tipul de browser, website-urile vizitate înaintea sau după accesarea website-ului nostru, paginile pe care le vizualizați şi activitatea pe website-ul nostru, interacțiunea cu reclamele.
 • Terțele părți care vă furnizează servicii şi partenerii de publicitate pot şi aceştia colecta automat informații despre dumneavoastră.

De ce colectăm şi cum utilizăm informațiile care vă privesc?

Putem utiliza informațiile personale care vă aparțin doar pentru scopul pentru care dumneavoastră ni le-ați oferit.

Dacă dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați este Client sau Vânzător, noi putem utiliza informațiile furnizate pentru: (i) a ne îndeplini obligațiile contractuale, cum ar fi: furnizarea sau primirea/recepționarea de produse sau servicii  către sau de la dumneavoastră;  (ii) pentru că  dumneavoastră ne-ați dat acordul; (iii) pentru alte interese legitime de business, explicate după cum urmează:

 • Pentru a ne angrena împreună cu dumneavoastră în explorarea oportunităților de  business;
 • Pentru a comunica şi a răspunde întrebărilor, comentariilor despre detalii, particularități, produse şi servicii care vă interesează;
 • Pentru anunțarea şi facilitarea de concursuri, promoții, detalii, particularități, produse şi servicii conform preferințelor de marketing pe care ni le-ați făcut cunoscute;
 • Pentru a vă oferi conținut electronic  şi informații personalizate, precum şi pentru trimiterea de broşuri, cupoane, mostre, oferte, buletine informative şi alte informații despre produsele şi serviciile noastre sau ale grupului nostru de companii. Putem să vă solicităm să ne indicați dacă mai doriți informații şi actualizări ulterioare din partea noastră sau a website-ului nostru, după care veți mai primi comunicări din partea noastră numai dacă ne dați acordul. Putem de asemenea să vă solicităm permisiunea pentru a vă trimite informații şi despre alte produse ale membrilor grupului nostru de companii. Dacă optați afirmativ pentru primirea comunicărilor din partea NCH şi ulterior vă răzgândiți, aveți oricând opțiunea de a stopa primirea de e-mail-uri sau alte informații din partea noastră;
 • Pentru a vă furniza publicitate relevantă pentru interesele dumneavoastră. Putem achiziționa şi utiliza liste de adrese de email ale unor destinatari care şi-au dat acordul de primire a mesajelor, cu scopul de a contacta potențiali clienți despre care credem că ar fi interesați de produsele şi serviciile companiilor din grupul NCH. Vom onora solicitările de stopare a acestora şi vom cere celor care ne-au pus la dispoziție aceste liste să ne transmită asigurarea că respectivele informații de contact ne-au fost furnizate  doar cu acordul persoanelor care le dețin de a primi ofertele şi informațiile noastre pe mail. Putem utiliza de asemenea informații demografice şi despre preferințe pentru a permite publicitatea la produsele şi serviciile NCH destinate utilizatorilor pe care îi considerăm cei mai interesați. Acest sistem este conceput astfel încât utilizatorii să vizualizeze publicitatea care i-ar putea interesa cel mai mult, iar publicitarii să îşi transmită reclamele către persoane care se presupune că sunt cel mai receptive.
 • Pentru a vă face diverse alte oferte, inclusiv cataloage disponibile prin email.  Putem de asemenea utiliza liste primite din partea unor terțe părți sau din surse publice pentru a vă trimite astfel de informații. Dumneavoastră aveți opțiunea de a respinge/întrerupe oricând primirea comunicărilor din partea companiilor noastre.
 • Pentru a ne îmbunătăți calitatea site-urilor, particularităților de interes, produselor şi serviciilor noastre;
 • Pentru a ne mări eficiența şi impactul serviciilor oferite către clienți.

Dacă dumneavoastră sau compania pe care o reprezentați sunteți Vizitator al website-ului, noi putem folosi informațiile care vă aparțin doar după ce ne-ați dat acordul pentru a vă administra promoțiile (tragerile la sorți, concursurile şi ofertele), pentru a comunica, pentru a vă transmite reclame, pentru a ne îmbunătăți website-urile, produsele şi serviciile, precum şi pentru alte interese legitime de business, explicate după cum urmează:

 • Pentru a vă introduce în concursuri şi / sau promoții, a vă notifica despre rezultatele acestora şi a vă  înregistra pentru anumite particularități de interes, produse şi servicii conform preferințelor de marketing pe care ni le-ați făcut cunoscute.
 • Pentru a comunica, a vă raspunde întrebărilor sau comentariilor.
 • Pentru a vă furniza conținut elecronic şi informații personalizate, a vă trimite broşuri, cupoane, mostre, oferte şi alte informații despre produsele şi serviciile noastre şi ale grupului de companii NCH. Solicităm vizitatorilor site-urilor care ne oferă adresele de e-mail să ne indice dacă doresc informații ulterioare sau actualizări din partea noastră sau a website-ului nostru şi numai cei care ne dau acordul le vor primi în continuare. Putem de asemenea să vă solicităm acordul pentru a primi informații despre alte produse ale membrilor grupului nostru. După ce ne-ați dat permisiunea, dacă vă răzgândiți ulterior, aveți oricând opțiunea de a stopa primirea oricăror mesaje de e-mail sau informații din partea noastră.
 • Pentru a vă transmite publicitate relevantă pentru interesele dumneavoastră
 • Putem achizitiona şi utiliza liste de adrese de email ale unor destinatari care şi-au dat acordul de primire a mesajelor, pentru a contacta potențiali clienți despre care credem că ar fi interesați de produsele şi serviciile companiilor din grupul NCH. Vom onora solicitările de stopare a acestora şi vom  cere celor care ne-au pus la dispoziție aceste liste să ne transmită asigurarea că respectivele informații de contact ne-au fost furnizate  doar cu acordul persoanelor care le dețin de a primi ofertele şi informațiile noastre pe e-mail. Putem utiliza de asemenea informații demografice şi despre preferințe pentru a permite publicitatea la produsele şi serviciile NCH destinate utilizatorilor pe care îi considerăm cei mai interesați. Acest sistem este conceput astfel încât utilizatorii să vizualizeze publicitatea care i-ar putea interesa cel mai mult, iar publicitarii să îşi prezinte reclamele către persoane care se presupune că sunt cel mai receptive.
 • Pentru a vă face diverse alte oferte, inclusiv cataloage disponibile prin email.  Putem de asemenea utiliza liste primite din partea unor terțe părți sau din surse publice pentru a vă trimite astfel de informații. Dumneavoastră aveți opțiunea de a respinge/întrerupe oricând primirea comunicărilor din partea companiilor noastre.
 • Pentru a ne îmbunătăți calitatea site-urilor, particularităților, produselor şi serviciilor.
 • Utilizăm module cookie pentru a colecta informații suplimentare despre vizitatorii website-ului nostru. Pentru detalii puteți consulta Politica NCH privind Modulele Cookie.

Dacă sunteți Candidat pentru un job şi/sau interesat să vă angajați la NCH  putem folosi informațiile care vă privesc după ce ne-ați dat acordul, pentru a facilita procedura de recrutare şi candidatura la job, pentru a comunica cu dumneavoastră, a vă raspunde la întrebări sau comentarii, a vă oferi actualizări şi stiri sau a vă semnala când apar posturi vacante în organigrama companiei adecvate profilului dumneavoastră de candidat (în cazul că ne-ați trimis un curriculum vitae). Vă putem folosi de asemenea informațiile personale pentru a vă transmite conținut electronic şi informații despre grupul nostru de companii. Puteți oricând opta pentru stoparea tuturor informațiilor din partea oricarei companii din grupul nostru.

 

Cum dezvăluim şi distribuim informațiile dumneavoastră confidențiale?

Niciodată nu dezvaluim şi nu distribuim datele dumneavoastră personale niciunei terțe părți care intentionează să le utilizeze pentru scopuri proprii, altele decât cele prevăzute de lege. NCH, ca parte a unui grup internațional, poate transfera sau dezvălui datele dumneavoastră personale altei entități din grup, inclusiv unor entități care se află în afara Spațiului Economic European (SEE), ca de exemplu Statele Unite.

Putem distribui datele dumneavoastră personale vânzătorilor, furnizorilor, agenților sau altor colaboratori pe care îi angajăm să furnizeze servicii în numele nostru. Când distribuim informațiile personale altor companii care ne prestează servicii acestea sunt obligate să nu le folosească în nici un alt scop şi trebuie să le păstreze confidențialitatea, în afara cazului când dumneavoastră decideți altfel.

Putem distribui sau dezvălui datele dumneavoastră personale către terțe părți împreună cu alte bunuri din business dacă vindem afacerea, o reorganizăm sau acționăm în alt mod permis sau cerut de lege. In cazul în care toate sau o parte a bunurilor sau afacerii sunt vândute sau achiziționate de o altă parte, sau în cazul unei   fuziuni, dumneavoastră ne oferiți dreptul de a le ceda acestora datele personale care vă aparțin.

De asemenea putem distribui sau dezvălui informațiile personale, inclusiv conținutul comunicărilor dumneavoastră:

 • Pentru a ne conforma legislației în vigoare sau a răspunde unui proces juridic sau unor solicitări legale, inclusiv din partea autorităților de aplicare a legii şi a agențiilor guvernamentale.
 • Pentru a desfăşura investigații în urma reclamațiilor clienților sau a unor suspiciuni de încălcare a legii, pentru a proteja integritatea website-ului, a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau a coopera în investigații legale.
 • Pentru a proteja drepturile de proprietate ale grupului de companii NCH sau ale clienților noştri, inclusiv exercitarea termenilor de utilizare a serviciilor noastre de către dumneavoastră.
 • Pentru a acționa de bună-credintă în cazul necesității de accesare sau dezvăluire a datelor personale, în scopul protejării  siguranței asociaților, clienților sau publicului.

 

Informații privind confidențialitatea datelor personale ale copiilor

Website-urile şi/sau serviciile noastre de business sunt concepute, dezvoltate şi destinate în primul rând pentru scopuri de afaceri şi în consecință se adresează doar adulților şi adolescenților (de 16 ani şi mai mari), nu sunt destinate copiilor sub 16 ani. Conform legislației aplicabile privind confidențialitatea datelor copiilor, cum sunt: Actul  de protecție online a confidențialitații copiilor COPPA - Children’s Online Privacy Protection şi  Regulamentul general privind protecția datelor GDPR - General Data Protection Regulations, noi nu colectăm sau nu stocăm în cunoştință de cauză date personale ale copiilor sub 16 ani, iar website-urile noastre de  business nu sunt concepute să colecteze date personale ale copiilor sub 16 ani. In țările unde legislația locală impune o limită de vârstă mai mare ne conformăm cu strictețe acestor cerințe. Dacă aflăm că s-au colectat astfel de informații ne implicăm să luăm măsurile necesare pentru a le şterge din înregistrările făcute.

Unde sunt stocate, procesate sau transferate informațiile despre dumneavoastră?

Datele personale colectate prin website-urile şi serviciile noastre sau primite de NCH din partea dumneavoastră sau a altor terțe părți în corelație cu activitățile de business ale NCH se pot stoca şi procesa în Spațiul Economic European (SEE), Statele Unite sau altă țară unde noi sau furnizorii noştri de servicii îşi desfăşoară activitățile.

Serverele şi bazele de date unde stocăm informațiile se pot afla în afara țării unde dumneavoastră accesați acest website, alte site-uri sau servicii, precum şi într-o țară care nu are aceleaşi legi privind confidențialitatea ca țara dumneavoastră de rezidență. Datele personale pe care ni le furnizați le putem trimite în străinătate, dar le colectăm, procesăm şi utilizăm doar conform acestei declarații de confidențialitate. Oricare şi toți furnizorii noştri de servicii care întrețin aceste servere şi baze de date sunt obligați prin contract să se asigure că datele dumneavoastră sunt gestionate conform acestei declarații, că ei acționează doar conform instrucțiunilor NCH şi implementează toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru ca datele dumneavoastră personale să fie permanent în siguranță.

Chestiunile privind folosirea datelor cu caracter personal se transferă de asemenea către oricare membru al grupului de companii NCH. Prin vizitarea acestui website şi transmiterea informațiilor respective  dumneavoastră consimțiți la colectarea, procesarea, transferul şi/sau stocarea informațiilor care vă privesc.  Vă rugăm să rețineți: politicile noastre pot diferi în funcție de regiune/țară, deci când vizitați unul din website-urile noastre din diferite zone vă rugăm să verificați dacă există o declarație specifică acelei locații.

NCH este o companie internațională, deci datele dumneavoastră personale pot fi transferate de către filialele noastre sau de către alte terțe părți în afara granitețor lor, precum şi din țara/ jurisdicția dumneavoastră către ale țări/jurisdicții din lume, conform reglementărilor legale în vigoare. Acolo unde legislația locală de protecția datelor personale prevede, NCH implementează măsuri de securitate pentru exportul de date personale din respectiva zonă/jurisdicție. Dacă datele se transferă din SEE într-o jurisdicție in afara SEE aceasta se va executa sub un Acord de Transfer de Date care încorporează clauze contractuale standard pentru protecția datelor, adoptate şi promulgate de Comisia Europeană. Aceste clauze standard pentru protecția datelor, denumite şi Clauze Model, stipulează măsuri adecvate pentru protecția datelor personale care se transferă în afara SEE. Pentru detalii privind transferul internațional al datelor personale puteți contacta ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor, DPO, la:  DataPrivacy@NCH.com.

Cât timp stocăm şi păstrăm informațiile dumneavoastră personale?

Păstrăm şi stocăm informațiile dumneavoastră personale doar atât timp cât este nevoie pentru scopurile stabilite prin această declarație de confidențialitate. De asemenea păstrăm şi utilizăm informațiile dumneavoastră personale atât timp şi în măsura în care trebuie să ne conformăm obligațiilor noastre legale (de exemplu impozite), pentru a rezolva o dispută juridică, a ne exercita un drept legal şi/sau a executa  contracte şi acorduri cu permisiunea dumneavoastră. Toate datele pe care le colectăm sunt reținute conform politicii noastre de păstrare a înregistrărilor, care stabileşte perioadele specifice de păstrare conform reglementărilor locale. Puteți obține o copie a acestei politici contactând ofiterul responsabil cu protecția datelor, DPO, la: DataPrivacy@NCH.com.

Informații despre colectarea şi procesarea datelor dumneavoastră personale disponibile public pe rețelele sociale, forumuri de internet sau alte forumuri interactive

Putem pune la dispoziție camere virtuale de discuții (chat rooms), mesagerie, forumuri de discuții pe internet, sau alte tipuri de mijloace electronice interactive unde vizitatorii postează comentarii sau informații, inclusiv date personale. In astfel de cazuri asigurați-vă că ați verificat regulile de postare înainte de a intra pe respectivele medii, deoarece dumneavoastră, ca şi ceilalți participanți, veți fi supuşi acestor reguli, ca şi celor cuprinse în Termenii şi Condițiile Generale care ne aparțin.  Regulile de participare în mediile interactive setează vârsta, precum şi alte restricții. Orice postați online devine informație publică şi nu suntem responsabili pentru nimic din ceea ce dumneavoastră postați voluntar online. Utilizatorii trebuie să facă uz de prudență când dezvaluie online date personale, deoarece acestea pot fi citite, colectate şi utilizate de alți utilizatori ai acestor servicii interactive, eventual materializându-se prin mesaje nesolicitate, fie ele comerciale sau de alt tip.

Informații privind datele dumneavoastră personale pe care le dezvăluiți prin conectarea la alte website-uri şi/sau servicii

Nu validăm, nu aprobăm şi nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile altor website-uri gestionate de companii din afara NCH, care se pot conecta la oricare dintre website-urile sau serviciile noastre. Dacă dumneavoastră puneți la dispoziția acestor website-uri informații cu caracter personal, aceste informații sunt reglementate prin politicile de confidențialitate ale acestor website-uri. Vă încurajăm să studiați politica de confidențialitate a fiecarui website pe care îl vizitați.

Cum protejăm informațiile dumneavoastră personale?

Am implementat metode organizatorice, fizice şi tehnice pentru de protejare a confidențialității datelor personale. Am introdus în uz practicile standard de securitate din industrie şi măsuri pentru prevenirea utilizării greşite sau răuvoitoare, accesului/distribuirii/modificării neautorizate a informațiilor personale. Limităm accesul celor care au nevoie de aceste informații în scop de business. Deşi nici o masură de securitate nu este 100% sigură, vă recomandăm să vă luați şi dumneavoastră propriile măsuri pentru vă proteja informațiile personale, de exemplu prin instalarea unui software antivirus actualizat, închiderea browser-elor după utilizare, confidențialitatea parolelor şi ID-urilor de logare şi actualizarea regulată a  sistemelor de software şi aplicațiilor electronice descărcate, pentru a vă asigura că ați activat cele mai noi versiuni ale acestora pe dispozitivele electronice pe care le utilizați.  

Ce să faceți dacă aveți întrebări, doriți accesarea, actualizarea sau ştergerea informațiilor, sau dacă decideți refuzul comunicărilor ulterioare din partea noastră?

Facem eforturi să vă păstrăm datele personale corecte şi confidențiale. Dumneavoastră puteți vizualiza, corecta sau actualiza datele pe care le trimiteți către NCH. Regulamentul General de Protecția Datelor  (GDPR) 2016 prevede dreptul de a vă accesa datele personale sau dreptul de a autoriza pe altcineva să le acceseze în numele dumneavoastră. Puteți solicita să vedeți ce date personale deținem, să le modificați sau corectați, să solicitați restricționarea utilizării sau ştergerea lor din bază noastră de date, dacă nu există temei legal pentru ca ele să fie procesate şi/sau reținute. Pentru datele personale procesate automat puteți solicita ca ele să fie puse la dispoziție într-un format structurat, de uz comun şi lizibil electronic pentru eventualul transfer către alt procesator de date.  Solicitarea vă va fi procesată în interval de 30 zile calendaristice de la primirea ei în formă completă şi cu dovada identității dumneavoastră. Solicitarea trebuie facuta completand formularul atasat reprezentand Cererea Privind Drepturile de autor si trimisa prin email la:

Global Data Protection Officer

Address: NCH Corporation

2727 Chemsearch Boulevard,

Irving, Texas, 75062,

United States of America

Tel:+1 972 579 2721

Email: DataPrivacy@nch.com

sau:

European Data Protection Officer

Address: NCH Europe

Viale Europa, 30c5 - 20090 Cusago Italy

Tel: +39 0290331420

Email: DataPrivacy@nch.com

Ne puteți trimite întrebările privind datele personale şi prin poştă, la filialele noastre locale NCH, aşa cum apar în secțiunea contact de pe website-ul nostru:  www.ncheurope.com.

Accesul la datele dumneavoastră personale este gratuit. Dacă nu vi se oferă acces într-o perioadă rezonabilă de timp vă vom transmite o dată la care o puteți face. Dacă dintr-un motiv oarecare vi se restricționează accesul, vă vom oferi o explicație în scris a motivației acestei acțiuni.

Dacă doriți accesarea, actualizarea, modificarea, ştergerea, transferul, restricționarea sau aveți obiecții privind procesarea informațiilor personale pe care le avem despre dumneavoastră în baza noastră de date (supusă oricărei excepții legale în vigoare), transmiteți indicația să stopăm comunicația ulterioară cu dumneavoastră, iar dacă aveți întrebări despre declarația de confidențialitate vă invităm să contactați ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor, DPO, la: DataPrivacy@NCH.com.

In cazul în care procesarea datelor dumneavoastră se bazează pe acordul pe care ni l-ați dat, aveți şi dreptul de a ne retrage permisiunea, contactându-ne pe e-mail la: DataPrivacy@NCH.com. Rețineți că retragerea permisiunii nu va afecta legalitatea procesării datelor până la momentul respectiv, pe baza acordului dumneavoastră anterior retragerii. Când este cazul aveți dreptul de a depune reclamație la autoritatea competentă locală pentru protecția datelor. Dorim să rezolvăm orice problemă relativă la gestionarea datelor personale care vă aparțin şi ne puteți contacta oricând legat de orice întrebări sau suspiciuni ați avea.

Unde puteți trimite o reclamație privind această Declarație de confidențialitate?

Dacă aveți îndoieli privind privind procesarea datelor dumneavoastră personale aveți dreptul de a depune o reclamație în acest sens. Ne implicăm să colaborăm cu dumneavoastră pentru a rezolva orice problemă privind această declarație de confidențialitate sau modul în care tratăm informațiile dumneavoastră personale. Avem desemnați ofițeri responsabili cu protecția datelor (DPO) pe care îi puteți contacta dacă aveți  probleme sau întrebări legate de această declarație.  Datele lor de contact sunt următoarele:

Global Data Protection Officer

Address: NCH Corporation

2727 Chemsearch Boulevard, Irving, Texas, 75062,

United States of America

Tel:+1 972 579 2721

Email: DataPrivacy@nch.com

sau:

European Data Protection Officer

Address: NCH Europe

Viale Europa, 30c5 - 20090 Cusago

Italy

Tel: +39 0290331420

Email: DataPrivacy@nch.com

Puteți depune o reclamație şi la ICO (Biroul Comisarului pentru Informații – Marea Britanie), care este autoritatea noastră superioară de supraveghere, sau către autoritatea de protecție a datelor personale din țara dumneavoastră.

Modificări aduse acestei declarații de confidențialitate

Actualizăm ocazional această declarație de confidențialitate, de aceea vă invităm să o accesați periodic şi să o revedeți, împreună cu modificările pe care i le-am adus. Vă vom semnala aceste modificări prin postare în timp util pe pagina de start a website-ului nostru şi schimbând rubrica: “actualizată cel mai recent la:” de la sfârşit.

Cum ne puteți contacta?

Declarația de confidențialitate a fost realizată concis şi cât mai clar.  Ea nu acoperă complet şi detaliat toate aspectele colectării şi utilizării informațiilor cu caracter personal.

Ne puteți trimite întrebările pe care le aveți la datele de contact/adresele poştale ale filialelor noastre locale NCH, aşa cum apar în secțiunea contact de pe site-ul nostru:  www.ncheurope.com.

Cum răspundem la setările Do-Not-Track

Nu avem setări “Do Not Track” (“Nu urmări” - de neurmărire a comportamentului/preferințelor utilizatorului de internet)  ale browser-ului şi nu participăm efectiv în nici un sistem-cadru care să ne permită să răspundem semnalărilor sau altor sisteme de avertizare din partea dumneavoastră privind colectarea informațiilor cu caracter personal.

Limba prevalentă

In cazul unei discrepanțe între versiunea în limba engleză a declarației noastre de confidențialitate şi versiunea tradusă în altă limbă, versiunea engleză prevalează.

Versiunea de control

Această declarație de confidențialitate a fost revizuită şi actualizată cel mai recent la: 26 martie 2018.