Privacy Policy

   en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

  Wniosek o dostęp do danych osobowych

   

  Ogólne informacje i instrukcje

  Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016 zapewnia Tobie, podmiotowi danych, prawo dostępu do posiadanych przez nas danych / informacji lub upoważnienia osoby do działania w Twoim imieniu w odniesieniu do Twoich danych. Wypełnij ten formularz, jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych lub chcesz, aby ktoś zrobił to w Twoim imieniu. Będziesz także musiał udowodnić swoją tożsamość. Twoja prośba zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania w pełni wypełnionego formularza i podania tożsamości.

  Powyższe prawo obejmuje: 

  • pytania, jakie informacje / dane przechowujemy w odniesieniu do Ciebie;
  • żądanie modyfikacji przechowywanych informacji / danych o Tobie, jeśli są one nieprawidłowe;
  • - żądanie ograniczenia wykorzystania lub usunięcia informacji / danych, które posiadamy o Tobie, pod warunkiem, że nie istnieją żadne prawne powody, dla których będziemy przetwarzać / zatrzymywać takie dane / informacje.
  • - żądanie podania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie i przesłanie tych danych do innego administratora danych.

  Potwierdzenie tożsamości: Przed ujawnieniem danych osobowych wymagamy potwierdzenia Twojej tożsamości. Może to być kopia dokumentu, takiego jak akt urodzenia, paszport, prawo jazdy. Dokumenty powinny zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia i aktualny adres. Jeśli zmieniłeś nazwisko, podaj odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę. Jeśli nie jesteś podmiotem danych, ale działasz w jego imieniu, oprócz dowodu tożsamości osoby, której dane dotyczą, należy wykazać, że masz prawo do złożenia wniosku w imieniu podmiotu danych.

  Formularz wniosku, jeśli jest wypełniony elektronicznie, powinien zostać zapisany wraz z Twoim nazwiskiem i datą (smith_20180402), załączony do e-maila i wysłany na następujący adres: dataprivacy@nch.com, lub może zostać przesłany tradycyjną pocztą do lokalnej filii NCH, zgodnie z zasada na www.ncheurope.com lub do:

  Europejski Inspektor Ochrony Danych 
  c/o NCH Europe
  Viale Europa, 30c5
  20090 Cusago (MI)
  Włochy 
   

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, należy się skontaktować z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem dataprivacy@nch.com lub numerem telefonu +39 0290331 420.  

  Skargę można wnieść także do Inspektora Ochrony Danych (ICO) w Wielkiej Brytanii, który jest naszym wyznaczonym organem nadzorującym. Można się także skontaktować z lokalnym organem ochrony danych w państwie zamieszkania. 

  Niniejszy wniosek i wszelka odnośna korespondencja będą przechowywane zgodnie z prawem (także w formie elektronicznej) oraz Polityką Przechowywania Dokumentów NCH.