Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Rekisteröidyn tietoja koskeva pyyntö

 

Yleistä tietoa ja ohjeita

GDPR –eli General Data Protection Regulation –tietosuoja-asetus vuodelta 2016 antaa sinulle eli ns. Rekisteröidylle pääsyn sinusta kerättyihin tietoihin tai oikeuden valtuuttaa jokin muu taho toimimaan puolestasi niiden suhteen. Tietoihin pääsy edellyttää oheisen lomakkeen täyttämistä. Sinun on myös todistettava henkilöllisyytesi. Pyyntösi käsitellään 30 päivän kuluessa siitä, kun olemme saaneet lomakkeen täydellisine tietoineen sekä todisteen henkilöllisyydestäsi. 

Oikeuden päästä tietoihin perusteella voit: 

  • Tiedustella, mitä tietoja olemme keränneet sinusta
  • Pyytää korjaamaan virheelliset tiedot
  • Pyytää rajoittamaan sinua koskevien tietojen käyttöä tai pyytää tuhoamaan ne edellyttäen, että niiden käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole laillisia perusteita.
  • Saada sinua koskevat henkilötiedot järjestelmällisessä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa. Voit myös pyytää siirtämään tiedot jollekin toiselle henkilötietojen käsittelijälle. 

Henkilöllisyyden todistaminen: Meidän on varmistuttava henkilöllisyydestäsi ennen henkilötietojen luovuttamista. Sinun tulee todistaa toimittaa meille kopio asiakirjasta, jolla henkilöllisyys voidaan todeta, kuten esimerkiksi syntymätodistus, passi tai ajokortti. Asiakirjasta tulee ilmetä nimesi, syntymäaikasi sekä nykyinen osoitteesi. Liitä tarvittaessa mukaan myös virkatodistus nimenmuutoksista. Mikäli et itse ole Rekisteröity vaan toimit hänen puolestaan, liitä mukaan asiaa koskeva valtakirja. 

Tallenna sähköisesti täytetty lomake siten, että sen tiedostonimessä on sukunimesi ja päivämäärä (esim. virtanen_20181231). Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen: DataPrivacy@nch.com tai tulostettuna postitse jompaan kumpaan seuraavista osotteista: 

European Data Protection Officer
c/o NCH Europe
Viale Europa, 30c5
20090 Cusago (MI)
Italy
 

NCH:n tietosuojavaltuutettu, European Data Protection Officer, vastaa kaikkiin kysymyksiin osoitteessa DataPrivacy@nch.com tai puhelimitse numerossa +39 0290331 420

Mahdolliset valitukset voi tehdä myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevaan Information Commissioner’s Office (ICO) –toimistoon, joka on NCH:lle nimetty johtava valvontaviranomainen. Voit myös kääntyä asiassa oman maasi valvontaviranomaisen puoleen. Tämä pyyntö ja siihen liittyvät viestit tallennetaan arkistoihimme (myös sähköisessä muodossa) lain edellyttämällä tavalla tietojen säilytyskäytäntöjä ohjaavan NCH’s Record Retention Policy – toimintatapaohjeistuksen mukaisesti.