Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Právo subjektu na žádost o poskytnutí přístupu k údajům

 

Obecné informace a pokyny

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z roku 2016 vám jakožto subjektu údajů dává právo na přístup k údajům/informacím, které o vás uchováváme, nebo právo někoho pověřit, aby v otázce vašich údajů jednal vaším jménem. Pokud chcete nahlédnout do svých osobních údajů nebo tím chcete někoho pověřit, vyplňte prosím následující formulář. Budete nám také muset prokázat svoji totožnost. Vaši žádost zpracujeme do 30 kalendářních dnů od obdržení kompletně vyplněného formuláře a průkazu totožnosti.

Právo na přístup k informacím/údajům znamená, že máte právo:

  • Zeptat se, jaké informace/údaje o vás uchováváme
  • Požádat o úpravu uchovávaných informací/údajů, pokud jsou nesprávné
  • Požádat o omezení použití nebo výmaz informací/údajů, které o vám uchováváme, pokud neexistuje žádný právní důvod pro zpracování/uchování údajů/informací
  • Požádat naši společnost o poskytnutí uchovávaných osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předání těchto údajů jinému správci údajů

Prokázání totožnosti: Před zpřístupněním osobních údajů požadujeme průkaz vaší totožnosti. Průkaz totožnosti by měl obsahovat kopii dokumentu jako rodný list, pas nebo řidičský průkaz. Na dokumentu by mělo být uvedeno vaše jméno, datum narození a současná adresa. V případě změny jména nám prosím poskytněte příslušné dokumenty, které tuto změnu prokazují. Pokud nejste subjektem údajů vy sami, ale jednáte jménem subjektu, kromě průkazu totožnosti subjektu údajů nám prosím poskytněte průkaz vašeho oprávnění podat žádost jménem subjektu údajů.

Formulář žádosti, který vyplňujete elektronicky, uložte a pojmenujte svým příjmením a datem odeslání (novak_20180402) a připojte ho k e-mailu na adresu: DataPrivacy@nch.com, nebo nám formulář zašlete poštou na adresu lokální sesterské společnosti NCH, jejíž údaje naleznete v příslušné sekci kontaktů na www.ncheurope.com nebo na adresu:

European Data Protection Officer
c/o NCH Europe 
Viale Europa, 30c5
20090 Cusago (MI)
Itálie
 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav kontaktujte pověřence NCH pro ochranu osobních údajů na adrese DataPrivacy@nch.com nebo na telefonním čísle +39 0290331 420.

Můžete rovněž podat stížnosti Úřadu komisaře pro informace (ICO) ve Spojeném království, který je naším zvoleným vedoucím dozorovým úřadem. Alternativně můžete kontaktovat místní úřady pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho pobytu.

Tato žádost a veškerá související korespondence bude archivována (také v elektronické formě) z důvodu zajištění souladu s právními předpisy a Zásadami uchovávání záznamů NCH.