Zásady ochrany osobních údajůen-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Prohlášení NCH o ochraně osobních údajů

NCH Corporation je globální dodavatel chemických a průmyslových specializovaných produktů a služeb.

NCH Corporation a její společnosti („NCH”) se zasazuje o ochranu vašeho soukromí a vývoj technologií, aby vaše zkušenost s námi byla co nejlepší a nejbezpečnější. Tímto Prohlášením NCH o ochraně osobních údajů („Prohlášení“) se řídí veškeré případy, kdy NCH získá vaše osobní údaje jako správce údajů za účely, které jsou popsány v tomto Prohlášení.

Toto Prohlášení je vysvětlením, jaké údaje o vaší osobě shromažďujeme, jak tyto údaje můžeme použít, vaší možnosti volby v otázce, jak vaše údaje můžeme použít, a jaká bezpečnostní opatření jsme přijali na ochranu těchto údajů. Prohlášení jsme vytvořili, abyste si mohli přečíst pouze relevantní informace, které se vás týkají. Kliknutím na nadpis níže si zobrazíte konkrétní téma:


Co je předmětem tohoto Prohlášení?

Toto Prohlášení stanovuje hlavní zásady, kterými se řídí sběr, používání, zpracování, uchovávání a zpřístupňování osobních údajů, včetně osobních údajů týkajících se zákazníků, dodavatelů, subdodavatelů, smluvních partnerů, obchodních partnerů, návštěvníků internetových stránek NCH, uchazečů o práci v NCH a případně také bývalých a/nebo stávajících zaměstnanců. Patří sem veškeré uchovávání a zpracovávání souborů v elektronické nebo papírové formě včetně elektronické pošty a přenosu dokumentů i údajů sdílených se třetími stranami.

Prohlášení se vztahuje na veškeré osobní údaje získané nebo zpracované pomocí internetových stránek (včetně této stránky), interních sítí, mobilních aplikací, webinářů a jiných služeb a produktů, které shromažďují nebo zpracovávají údaje. Prohlášení se rovněž vztahuje na údaje získané ve spojitosti s marketingovými nebo prodejními činnostmi, potenciálním či stávajícím zaměstnaneckým poměrem nebo jinou spoluprací s NCH.

Prohlášení se týká vašich osobních údajů, což jsou jakékoliv údaje nebo spojení více údajů, jejichž použitím lze opodstatněně identifikovat vaši osobu.

Jakými místními právními předpisy se řídí naše bezpečnostní postupy?

Naše bezpečnostní postupy upravujeme a řídíme podle regionální a místně platné legislativy v oblasti ochrany údajů jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (2016) nebo další právní předpisy (CCPA, PIPEDA, KVKK atd.) a v případě potřeby spolupracujeme s místními úřady pro ochranu osobních údajů.

Jsme si vědomi, že některé platné zákony mohou stanovovat přísnější normy, než popisuje toto Prohlášení, a v těchto případech platí přísnější normy. NCH nakládá s osobními údaji v souladu s místními právními předpisy dané lokality, v níž probíhá sběr a/nebo zpracování osobních údajů.

Pokud se nacházíte v Evropské unii, Švýcarsku nebo Turecku, správcem údajů nebo zpracovatelem údajů zodpovědným za sběr, zpracování a používání vašich osobních údajů je daná dceřiná nebo sesterská společnost NCH, s níž máte obchodní vztah.

V Evropě vaše údaje zpracovává také NCH Corporation a NCH UK Ltd. jakožto hlavní a regionální centrála společnosti. V takovém případě často místní právní předpisy nařizují zvolení subjektu, který slouží jako zástupce pro danou zemi nebo oblast.

Země/oblast subjektu údajů Správce/zpracovatel údajů NCH Zvolený zástupce Zastupující vedoucí dohlížející orgán
EU/EHP NCH Corporation
NCH UK Ltd
NCH Ireland Ltd Komise pro ochranu údajů – DPC (Irsko)
Spojené království NCH Corporation
Veškeré sesterské společnosti NCH EU/EHP
NCH UK Ltd Úřad komisaře pro informace – ICO
Švýcarsko NCH Corporation
NCH UK Ltd
NCH AG Federální úřad komisaře pro informace a ochranu údajů – FDPIC
Turecko NCH İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NCH İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Turecký úřad pro ochranu osobních údajů

 

Pokud máte trvalý pobyt v Kalifornii, USA, prostřednictvím zákonu CCPA můžete rovněž získat další práva související s tím, jak NCH používá vaše osobní údaje. Více o právu na ochranu osobních údajů v Kalifornii najdete zde.

V ostatních zemích, kde NCH působí, musíte oslovit úřad pro ochranu údajů v zemi vašeho pobytu.

Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme?

V rámci provozních požadavků naší společnosti můžeme shromažďovat nebo zpracovávat různé údaje, které nám dobrovolně poskytnete, včetně osobních kontaktních údajů a informací týkajících se vašeho nákupu, zaměstnání nebo demografických informací či údajů, které jsme o vás získali od třetích stran. Získat o vás můžeme zejména následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje zahrnující jména, sídla společnosti, telefonní čísla nebo e-mailové adresy, například pokud nám tyto údaje poskytnete v rámci online registrace nebo pokud s námi obchodujete nebo nám poskytujete služby; na některých internetových stránkách si můžete pomocí uživatelského jména a hesla založit účet nebo se přihlásit k našemu newsletteru.
 • Informace týkající se nákupu včetně údajů o nákupech, které jste učinili prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo ERP systémů, údajů o platební kartě nebo bankovním spojení a podrobností o přepravě.
 • Údaje týkající se vašeho zaměstnání včetně vámi udávaných preferencí pracovní pozice, historie zaměstnání a údajů ze žádostí o zaměstnání, které jste nám odeslali elektronickou formou.
 • Údaje demografické povahy, které nám dobrovolně poskytnete, zahrnující údaje jako věk, pohlaví, etnickou příslušnost, údaje o zálibách nebo aktivitách, vkusu a dalších preferencích a podobně.
 • Fotozáznamy získané z kamerových systémů při vaší návštěvě našich internetových stránek tam, kde je takové zařízení nainstalováno.

Můžeme také získávat informace z jiných zdrojů, včetně seznamů kontaktů a demografických údajů, od třetích stran a dalších zdrojů. Tyto údaje mohou být spojeny s dalšími údaji, které získáváme a používáme za obchodními účely popsanými v tomto Prohlášení.

Veškeré tyto údaje získáváme přímo od vás i prostřednictvím třetích stran, kterým jste udělili souhlas s poskytováním těchto osobních údajů, a kde to dovolují místní právní předpisy, také prostřednictvím veřejně přístupných zdrojů, včetně sociálních médií, a to bez omezení.

Některé typy údajů také hromažďujeme automaticky:

 • Vaši adresu IP (Internet Protocol) nebo identifikátor elektronického zařízení, operační systém vašeho zařízení, typ prohlížeče, internetové stránky navštívené před návštěvou našich stránek a po ní, zobrazené stránky a aktivita na našich internetových stránkách i vaše interakce s reklamou.
 • Služby a reklamní partneři třetích stran také mohou údaje získávat automaticky.

Proč vaše údaje shromažďujeme a jak je použiváme?

Vaše údaje smíme používat pouze za účelem, za nímž jste nám své údaje poskytli.

Pokud jste vy nebo společnost, kterou zastupujete, naším zákazníkem nebo dodavatelem – můžeme vaše údaje použít (i) za účelem plnění smluvní povinnosti, jako například dodání produktů či služeb nebo obdržení produktů či služeb, (ii) protože jste nám udělili souhlas s použitím údajů nebo výslovné povolení k jejich použití, nebo (iii) za jiným oprávněným obchodním účelem, které jsou vysvětleny následovně:

 • Navázat s vámi vztah a zkoumat potenciální obchodní příležitosti.
 • Komunikovat s vámi a odpovídat na vaše dotazy a komentáře ohledně funkcí, produktů a služeb, které by vás mohly zajímat.
 • Registrace a usnadnění soutěží a propagačních akcí i funkcí, produktů a služeb v souladu s vámi zvolenými marketingovými preferencemi.
 • Poskytovat vám personalizovaný obsah a informace a zasílat vám brožury, slevové akce na produkty, vzorky, nabídky, newsletter a další informace o našich produktech nebo naší skupině společností. Můžeme vás požádat o vyjádření, zda od nás nebo z našich internetových stránek chce dostávat další informace a aktualizace, a pouze s vaším souhlasem od nás budete dostávat následná sdělení. Můžeme se vás také zeptat, zda chcete dostávat informace o dalších produktech, které nabízí členové naší skupiny společností. Pokud si zvolíte, že vám NCH smí zasílat informace, ale později změníte názor, nabízíme vám také možnost odvolání souhlasu, kterou můžete kdykoliv využít, pokud od nás již e-maily nebo jiné informace dále dostávat nechcete.
 • Zasílat vám relevantní reklamu. Za účelem kontaktování potenciálních zákazníků, kteří by se podle našeho přesvědčení mohli zajímat o produkty či služby skupiny společností NCH, můžeme zakoupit a používat seznamy dobrovolně poskytnutých e-mailových adres. Vždy vyhovíme žádostem o odvolání souhlasu s poskytnutím informací a po dodavatelích seznamů e-mailových adres požadujeme doložit, že e-mailové kontaktní údaje poskytli pouze jedinci, kteří vyjádřili zájem o zasílání nabídek a informací e-mailem. K zacílení reklamy spojené s produkty a službami NCH na uživatele, pro něž jsou produkty a služby nejvíce relevantní, můžeme také použít demografické údaje a informace o preferencích uživatelů. Děláme to proto, aby se uživatelům zobrazovala pro ně co nejzajímavější reklama a aby zadavatelé reklamy mohli zobrazovat reklamu jedincům, které nejspíše osloví.
 • Poskytovat vám další nabídky včetně katalogů, které můžete dostávat poštou. K zaslání těchto informací rovněž můžeme používat seznamy získané od třetích stran nebo veřejně dostupných zdrojů. Od zasílání fyzických zásilek od jakékoliv naší společnosti se můžete kdykoliv odhlásit.
 • Zlepšovat naše internetové stránky, funkce, produkty a služby.
 • Zlepšovat účelnost a účinnost služeb, které poskytujeme našim zákazníkům.

Pokud jste vy nebo společnost, kterou zastupujete, návštěvníkem našich internetových stránek – po udělení vašeho souhlasu nebo výslovného povolení můžeme vaše údaje použít s cílem realizace propagačních akcí (losování, soutěže a nabídky), komunikace s vámi, zlepšování našich internetových stránek, produktů a služeb a za jiným oprávněným obchodním účelem, které jsou vysvětleny následovně:

 • Zapsat vás k účasti do soutěže a/nebo propagační akce, informovat vás o výsledcích a zaregistrovat vás k určitým funkcím, produktům a službám v souladu s vámi zvolenými marketingovými preferencemi
 • Komunikovat s vámi a odpovídat na vaše dotazy a komentáře.
 • Poskytovat vám personalizovaný obsah a informace a zasílat vám brožury, slevové akce na produkty, vzorky, nabídky, newsletter a další informace o našich produktech nebo naší skupině společností. Můžeme vás požádat o vyjádření, zda od nás nebo z našich internetových stránek chce dostávat další informace a aktualizace, a pouze s vaším souhlasem od nás budete dostávat následná sdělení. Můžeme se vás také zeptat, zda chcete dostávat informace o dalších produktech, které nabízí členové naší skupiny společností. Pokud si zvolíte, že vám NCH smí zasílat informace, ale později změníte názor, nabízíme vám také možnost odvolání souhlasu, kterou můžete kdykoliv využít, pokud od nás již e-maily nebo jiné informace dále dostávat nechcete.
 • Zasílat vám relevantní reklamu.
 • Můžeme zakoupit a používat seznamy dobrovolně poskytnutých e-mailových adres. Vždy vyhovíme žádostem o odvolání souhlasu s poskytnutím informací a po dodavatelích seznamů e-mailových adres požadujeme doložit, že e-mailové kontaktní údaje poskytli pouze jedinci, kteří vyjádřili zájem o zasílání nabídek a informací e-mailem. K zacílení reklamy spojené s produkty a službami NCH na uživatele, pro něž jsou produkty a služby nejvíce relevantní, můžeme také použít demografické údaje a informace o preferencích uživatelů. Děláme to proto, aby se uživatelům zobrazovala pro ně co nejzajímavější reklama a aby zadavatelé reklamy mohli zobrazovat reklamu jedincům, které nejspíše osloví.
 • Poskytovat vám další nabídky včetně katalogů, které můžete dostávat poštou. K zaslání těchto informací rovněž můžeme používat seznamy získané od třetích stran nebo veřejně dostupných zdrojů. Ze zasílání fyzických zásilek od jakékoliv naší společnosti se můžete kdykoliv odhlásit.
 • Zlepšovat naše internetové stránky, funkce, produkty a služby.

Ke sběru dodatečných informací o návštěvnících našich stránek používáme technologii cookies. Více informací najdete v Politice cookies v NCH

Pokud jste uchazečem o práci a/nebo se zajímáte o zaměstnání u NCH, po udělení vašeho souhlasu můžeme vaše údaje použít k usnadnění náborového procesu a vaší žádosti o zaměstnání, ke komunikaci s vámi, k odpovídání na vaše dotazy a komentáře, zasílat vám aktuální informace a novinky a upozornit vás na nově vypsanou pracovní pozici, která odpovídá vašemu profilu (v případě, že nám pošlete životopis). Vaše údaje můžeme rovněž použít k zasílání personalizovaného obsahu a dalších informací o naší skupině společností. Ze zasílání sdělení z jakékoliv naší společnosti se můžete kdykoliv odhlásit.

Jak vaše údaje sdílíme a zpřístupňujeme?

Pokud to nevyžaduje zákon, nikdy vaše osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou, která je zamýšlí využít k vlastnímu užitku. NCH jakožto součást globální skupiny společností může předat nebo zpřístupnit vaše osobní údaje jinému subjektu v rámci skupiny včetně subjektů se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), jako například ve Spojených státech.

Vaše osobní údaje také můžeme sdílet s dodavateli, subdodavateli, zástupci nebo dalšími smluvními partnery, které jsme najali za účelem poskytnutí služeb naším jménem. Když s těmito dalšími společnostmi sdílíme údaje za účelem poskytnutí služeb, nesmí údaje použít k žádným jiným účelům a musí s nimi nakládat jako s důvěrnými informacemi, pokud jste výslovně nedovolili jinak.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami nebo je jim zpřístupnit spolu s dalším majetkem společnosti v případě prodeje společnosti, reorganizace společnosti nebo v případě, že to vyžadují či povolují příslušné právní předpisy. V případě, že některá nebo veškerá naše aktiva koupí nebo získá jiná strana, nebo v případě fúze společností, nám dáváte právo postoupit vaše osobní údaje, které jsme od vás získali.

Vaše osobní údaje včetně obsahu vaší komunikace můžeme také sdílet nebo zpřístupnit za účelem:

 • Splnění zákonných požadavků nebo v reakci na právní proces nebo oprávněnou žádost, včetně požadavků donucovacích orgánů a orgánů veřejné moci.
 • Vyšetřování zákaznických stížností nebo podezření na porušení zákona, ochrany zabezpečení internetových stránek, splnění vašich požadavků nebo spolupráce při soudním vyšetřování.
 • Ochrany práv nebo majetku skupiny společností NCH nebo našich zákazníků, včetně prosazování zásad, jimiž se řídí využívání služeb z vaší strany.
 • Jednání v dobré víře, že zpřístupnění údajů je nutné pro zajištění bezpečnosti našich spolupracovníků, zákazníků nebo veřejnosti.

A co ochrana soukromí dětí?

Naše internetové stránky a obchodní služby jsou primárně navrženy a určeny pro obchodní účely, a proto jsou určeny pro dospělé a dospívající osoby (od 16 let věku) a nejsou zacíleny na děti mladší 16 let. V souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany soukromí dětí, jako například  zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) nebo obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vědomě neshromažďujeme ani neukládáme osobní údaje dětí mladších 16 let a internetové stránky naší společnosti nejsou určeny k získávání osobních údajů dětí mladších 16 let. V případě, kdy místní právní předpisy nařizují vyšší věkovou hranici, budeme tyto předpisy dodržovat. Pokud zjistíme, že došlo k získání takových údajů, vynasnažíme se učinit vhodná opatření ke smazání těchto údajů.

Kde údaje uchováváte, zpracováváte nebo předáváte?

Osobní údaje získané z našich internetových stránek a prostřednictvím našich služeb nebo získané v rámci NCH od vás či třetích stran ve spojení s obchodní činností NCH můžou být uloženy a zpracovávány v EHP, Spojeném království, Spojených státech amerických nebo jiné zemi, kde působíme my nebo naši poskytovatelé služeb.

Servery a databáze, kde můžeme údaje ukládat, se mohou nacházet mimo zemi, z níž máte přístup na internetové stránky, jiná umístění nebo služby, a/nebo v zemi, v níž neplatí stejné právní předpisy na ochranu soukromí jako v zemi vašeho pobytu. Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou být předány do zahraničí, ale veškeré osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně v souladu s tímto Prohlášením. Všichni poskytovatelé služeb, kteří zodpovídají za správu těchto serverů a databází, jsou vázáni smlouvou, která stanovuje, že s vašimi údaji bude nakládáno v souladu s tímto Prohlášením, že se poskytovatelé služeb řídí pouze pokyny NCH a zavede technické a organizační opatření nutná k nepřetržitému zabezpečení vašich osobních údajů.

Komunikace související se zaměstnání rovněž mohou být předány jinému členovi skupiny společností NCH. Návštěvou těchto internetových stránek a odesláním údajů souhlasíte se sběrem, zpracováním, předáním a/nebo uložením vašich osobních údajů. Upozornění: Naše politika se může lišit v závislosti na lokalitě, pokud proto navštívíte některé naše internetové stránky v jiné lokalitě, zkontrolujte prosím, zda se na ni uplatňuje zvláštní prohlášení.

NCH je globální společnost v 56 zemích a vaše osobní údaje mohou být předány našim sesterským a dceřiným společnostem nebo třetím stranám, přes hranice země a z vaší země nebo místní oblasti příslušnosti do jiné země nebo oblasti příslušnosti na celém světě v souladu s právními předpisy. Tam, kde to přikazují místní právní předpisy, přijala NCH bezpečnostní opatření pro vývoz osobních údajů z takové oblasti příslušnosti. V případě, že jsou údaje předány z EHP, Spojeného království nebo Švýcarska do oblasti mimo EHP, Spojeného království nebo Švýcarska se předání uskuteční v souladu s dohodou o předávání údajů, která zahrnuje standardní doložky o zabezpečení údajů přijaté a vyhlášené Evropskou komisí. Tyto standardní doložky o zabezpečení údajů, rovněž známé jako vzorové doložky, poskytují dostatečnou ochranu při předávání osobních údajů mimo oblast EHP, Spojeného království nebo Švýcarska. Pro další informace o mezinárodním předávání vašich osobních údajů můžete kontaktovat našeho DPO na adrese dataprivacy@nch.com.

Jak dlouho vaše údaje ukládáme a uchováváme?

Vaše osobní údaje ukládáme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely popsané v tomto Prohlášení. Vaše údaje ukládáme a uchováváme v rozsahu nutném ke splnění zákonných požadavků (např. daňové zákony), vyřešení právních sporů, dosažení zákonného práva a/nebo vymáhání smluv a dohod, rozvíjení našich oprávněných obchodních zájmů a/nebo v souladu s vaším souhlasem. Veškeré námi získávané údaje uchováváme v souladu s naší Politikou uchovávání záznamů, která stanovuje konkrétní dobu uchování údajů podle příslušných místně platných právních předpisů. Kopii této Politiky si můžete vyžádat od našeho DPO na adrese dataprivacy@nch.com.

Jak nakládáte s osobními údaji, které jsou veřejně přístupné na sociálních médiích, diskuzních fórech a jiných interaktivních platformách?

Návštěvníkům stránek můžeme nabízet diskuzní fóra, zprávy, vývěsky nebo interaktivní prostory, kde mohou zveřejňovat komentáře nebo údaje včetně osobních údajů. V tomto případě si před účastí vždy přečtěte zveřejněná pravidla, protože se vaše činnost bude řídit těmito pravidly a rovněž našimi všeobecnými podmínkami a pravidly. Pravidla účasti v interaktivních funkcích stránek mohou obsahovat věkový limit a další omezení účasti. Cokoliv, co napíšete na internetu, jsou veřejné informace, a nezodpovídáme za nic, co dobrovolně na internetu uveřejníte. Uživatelé internetu by měli při zveřejňování osobních údajů na internetu postupovat obezřetně, protože tyto osobní údaje mohou číst, získávat a používat další uživatelé těchto služeb, a zveřejnění těchto údajů může vyústit v zasílání nevyžádaných zpráv komerčního i jiného charakteru.

A co odkazy na jiné internetové stránky nebo služby?

Nezodpovídáme za obsah nebo postupy internetových stránek mimo NCH, které mohou obsahovat odkazy na naše internetové stránky nebo služby, a nijak je nepodporujeme. Pokud odešlete své osobní údaje takové internetové stránce, bude s nimi nakládáno podle zásad ochrany osobních údajů dané internetové stránky. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů jakékoliv internetové stránky, kterou navštívíte.

Jak vaše údaje zabezpečujeme?

Na ochranu vašich údajů jsme zavedli organizační, fyzická a technická bezpečnostní opatření. Osobní údaje, k nimž máme přístup, chráníme pomocí standardních bezpečnostních postupů a opatření v našem odvětví s cílem zabránit jejich zneužití, neoprávněnému zpřístupnění, zveřejnění nebo pozměnění. Přístup k osobním údajům mají pouze ti, kteří přístup potřebují kvůli obchodním účelům. Žádná bezpečnostní opatření však nemohou zajistit 100% ochranu a doporučujeme vám zavést dodatečná opatření na ochranu vašich osobních údajů, jako například instalovat aktuální antivirový software, po dokončení práce zavírat internetové prohlížeče, uchovávat v tajnosti přihlašovací údaje a hesla a pravidelně aktualizovat programy a aplikace, abyste na svých zařízeních vždy využívali jejich nejnovější zabezpečovací funkce.

Co máte dělat, pokud máte další otázky nebo si přejete zpřístupnit, aktualizovat či vymazat své údaje nebo se odhlásit z odběru dalších sdělení?

Snažíme se o vás vést co nejpřesnější osobní údaje. Své osobní kontaktní údaje, které poskytnete NCH, si můžete prohlédnout, opravit nebo aktualizovat. Například obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 2016 a rovněž místně platné právní předpisy v dalších zemích (CCPA, PIPEDA, KVKK atd.) stanovuje, že máte právo přístupu k údajům, které o vás uchováváme, nebo můžete za tímto účelem pověřit jinou osobu. Můžete požádat o informaci, jaké údaje o vás uchováváme, změnu nebo opravu nesprávných údajů nebo omezení použití či výmaz údajů, které uchováváme, pokud ze zákona nemáme povinnost tyto údaje zpracovávat a/nebo uchovávat.  U automaticky zpracovávaných osobních údajů nás můžete požádat o jejich poskytnutí ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předání jinému správci údajů. Vaši žádost zpracujeme do 30 kalendářních dnů po obdržení kompletně vyplněného formuláře a průkazu totožnosti. Žádost podáte vyplněním formuláře Žádost subjektu o poskytnutí přístupu a odesláním na e-mailovou adresu:

Globální pověřenec pro ochranu osobních údajů Evropský pověřenec pro ochranu osobních údajů (*) Turecký pověřenec pro ochranu osobních údajů
Adresa:
NCH Corporation 2727 Chemsearch Boulevard,
Irving, Texas, 75062
Spojené státy americké

 

Adresa:
c/o Legal Dept NCH House, Springvale Avenue,
Bilston, West Midlands WV14 0QL
United Kingdom

 

Adresa:
İdealtepe Mahallesi, Rıfkı Tongsir Caddesi, Demirhan Plaza, No.93/3, 34841, Maltepe /
İSTANBUL Turecko

 

Tel:+1 972 579 2721
E-mail: dataprivacy@nch.com
Tel: +44 (0) 1902 510 345
E-mail: dataprivacy@nch.com
Tel: +90 216 366 10 00
E-mail: dataprivacy@nch.com

 

(*) Evropský pověřenec pro ochranu osobních údajů podporuje také sesterské společnosti NCH ve Švýcarsku, Turecku a Spojeném království.

Své dotazy můžete rovněž zasílat poštou na adresu lokální sesterské společnosti NCH, jejíž údaje naleznete v příslušné sekci kontaktů na https://www.nch.com/Global-Presence/Global-Directory.

Oprávněný přístup k vašim osobním údajům vám poskytneme bezplatně. Pokud přístup nelze zajistit v přijatelné lhůtě, informujeme vás o datu, kdy vám údaje zpřístupníme. V případě zamítnutí přístupu k údajům z jakéhokoliv důvodu vám poskytneme písemné vyrozumění, proč vám přístup byl zamítnut.

Pokud si přejete zpřístupnit, aktualizovat, změnit, vymazat nebo předat údaje, které o vás vedeme v naší databázi (v souladu s platnými právními výjimkami), omezit zpracování údajů či vůči němu podat námitky, odhlásit se z odběru dalších sdělení od nás nebo máte dotazy ohledně našeho Prohlášení, kontaktujte prosím našeho DPO na adrese dataprivacy@nch.com .

V případě, že vaše údaje zpracováváme na základě vámi uděleného souhlasu, máte právo svůj souhlas odvolat kontaktováním e-mailové adresy dataprivacy@nch.com . Berte prosím v potaz, že vaše odvolání souhlasu neovlivní zákonný postup při zpracování vašich údajů na základě vámi poskytnutého souhlasu před jeho odvoláním. V některých případech máte také právo podat stížnost u místního úřadu pro ochranu údajů. Vynasnažíme se vyřešit veškeré problémy související s naším zacházením s vašimi údaji a můžete nás kdykoliv kontaktovat s jakoukoliv otázkou či obavou.

Kde mohu podat stížnost týkající se tohoto Prohlášení?

Máte právo podat stížnost ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů. Vždy se snažíme spolupracovat s vámi na vyřešení vašich stížností týkajících se tohoto Prohlášení nebo zacházení s vašimi osobními údaji. Jmenovali jsme interní pověřence na ochranu osobních údajů, které můžete kontaktovat s otázkami či obavami ohledně tohoto Prohlášení. Jejich kontaktní údaje jsou:

Globální pověřenec pro ochranu osobních údajů

Evropský pověřenec pro ochranu osobních údajů (*)

Turecký pověřenec pro ochranu osobních údajů

Adresa:
NCH Corporation
2727 Chemsearch Boulevard, Irving, Texas, 75062
Spojené státy americké
 

Tel:+1 972 579 2721

E-mail: dataprivacy@nch.com

Adresa:
c/o Legal Dept
NCH House,
Springvale Avenue, Bilston, West Midlands WV14 0QL
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1902 510 345

E-mail: dataprivacy@nch.com

Adresa:
İdealtepe Mahallesi,
Rıfkı Tongsir Caddesi, Demirhan Plaza, No.93/3, 34841, Maltepe /
İSTANBUL
 

Tel: +90 216 366 10 00

Email: dataprivacy@nch.com

(*) Evropský pověřenec pro ochranu osobních údajů podporuje také sesterské společnosti NCH ve Švýcarsku, Turecku a Spojeném království.

Můžete rovněž podat žádost úřadu pro ochranu údajů ve vaší zemi pobytu nebo Komisi pro ochranu údajů (DPC) v Irsku, která je určeným vedoucím dohlížejícím orgánem NCH v EHP.

Pokud jste v USA, svoji stížnost prosím adresujte příslušnému úřadu státu, ve kterém máte pobyt.

Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obsah tohoto Prohlášení se může měnit, navštěvujte proto tuto stránku pravidelně a prohlédněte si případné změny. O významných změnách v Prohlášení vás budeme informovat prostřednictvím zprávy zveřejněné po přijatelnou dobu na naší domovské stránce a změnou data níže označeného „Poslední aktualizace“. Používáním našich internetových stránek, aplikací nebo služeb po zveřejnění změn vyjadřujete souhlas se změnami podmínek.

Jak nás můžete kontaktovat?

Toto Prohlášení bylo sepsáno s cílem podání jasných a stručných informací. Prohlášení neobsahuje veškeré podrobnosti o všech aspektech sběru a používání vašich osobních údajů společností NCH.

Své dotazy můžete rovněž zasílat poštou na adresu lokální sesterské společnosti NCH, jejíž údaje naleznete v příslušné sekci kontaktů na https://www.nch.com/Global-Presence/Global-Directory.

Jak nakládáme s nastavením „Nesledovat“

Nepodporujeme nastavení prohlížečů „Nesledovat“ (Do Not Track) a momentálně nejsme součástí žádného rámcového nastavení funkce „Nesledovat“, díky němuž bychom mohli reagovat na vaše signály a další mechanismy ohledně sběru vašich osobních údajů.

Řídící jazyk

V případě nesouladu mezi anglickou verzí Prohlášení a verzí přeloženou do jiného jazyka je řídícím jazykem Prohlášení angličtina (do míry, kterou povolují místní právní předpisy).

Poslední verze

K poslední kontrole a aktualizaci Prohlášení došlo 15. prosince 2020.