Privacy Policy

   en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

  Adathozzáférési kérelem az érintett jogán

   

  Általános információk és utasítások

  Az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2016 biztosítja Önnek, az érintettnek a jogot, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz, amelyeket mi őrzünk, vagy felhatalmazzon valakit, hogy járjon el az Ön nevében. Kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, ha hozzáférést kér az adataihoz, vagy azt szeretné, hogy valaki ezt megtegye az Ön nevében. Önnek igazolnia kell a személyazonosságát. A kérelmet a kitöltött űrlap és a személyazonosság igazolásának kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül feldolgozzák.

  Az információkhoz / adatokhoz való hozzáférés jogán:

  • Megkérdezheti, hogy milyen információkat / adatokat őrzünk Önről
  • Kérheti az információk / adatok helyesbítését, ha ezek nem helyesek
  • Kérheti az Önnel kapcsolatos információk / adatok használatának korlátozását vagy eltávolítását, feltéve, hogy nincs számunkra jogi oka az adatok / információk feldolgozásának / megőrzésének
  • Kérheti cégünktől, hogy az Ön által megadott személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban továbbítsák egy másik adatkezelőhöz.

  A személyazonosság igazolása: Személyazonosságának igazolására van szükségünk, mielőtt felfednénk a személyes adatokat. A személyazonosság igazolásának tartalmaznia kell olyan dokumentumokat, mint például a születési anyakönyvi kivonat, útlevél vagy vezetői engedély. A dokumentumoknak tartalmazniuk kell az Ön nevét, születési dátumát és aktuális címét. Ha megváltoztatta a nevét, kérjük, adja meg a változást igazoló releváns dokumentumot. Ha nem Ön az érintett, de a nevében jár el, a személyazonossága igazolásán kívül kérjük, szolgáltasson bizonyítékot a felhatalmazásról, mely alapján a kérelmet az érintett nevében benyújthatja.

  Ha a kérelem űrlapját elektronikusan töltötte ki, a dokumentumot a vezetéknevével és a dátummal kell elmenteni (smith_20180402) és egy e-mailhez csatolva elküldeni a következő e-mail címre: DataPrivacy@nch.com , vagy normál postai úton a helyi NCH leányvállalatnak, a címek megtalálhatók a kapcsolattartási részben az www.ncheurope.com weboldalon, vagy a következő címre:

  European Data Protection Officer
  c/o NCH Europe
  Viale Europa, 30c5
  20090 Cusago (MI)
  Italy
   

  Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van, forduljon az NCH európai adatvédelmi tisztviselőjéhez, aki elérhető e-mailen DataPrivacy@nch.com, vagy telefonon +39 0290331420.

  Panaszt tehet az Egyesült Királyság Adatvédelmi hivatalánál (ICO), amely az NCH kijelölt vezető felügyeleti hatósága. Kapcsolatba léphet a lakóhelye szerinti adatvédelmi hatósággal is.

  Ez a kérelmet és minden kapcsolódó levelezést megőrzünk az archívumainkban (elektronikus úton is), hogy megfeleljünk jogszabályi kötelezettségeinknek az NCH Adatmegőrzési szabályzata értelmében.