Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

Zásady ochrany osobných údajov v NCH 

Spoločnosť NCH Corporation a jej skupina spoločností („NCH“) sa usilujú o ochranu Vášho súkromia a vyvíjajú technológie s cieľom, aby Vaša skúsenosť s nami bola čo najlepšia a najbezpečnejšia.

Na tejto stránke nájdete zásady a postupy, ktorými sa NCH riadi v oblasti ochrany súkromia a nakladania s Vašimi osobnými údajmi, ktoré sme mohli získať alebo spracovávať v rámci obchodných aktivít alebo Vášho potenciálneho obchodného vzťahu s NCH.

Tieto dokumenty si prosím starostlivo prečítajte, obsahujú dôležité informácie o type údajov, ktoré zhromažďujeme, za akým účelom tieto údaje získavame, akú technológiu používame pri sledovaní Vašich aktivít na internete a ako zabezpečujeme, že údaje spracovávame a uchovávame zákonným spôsobom. Uvádzame tiež prehľad Vašich práv v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi a spôsob, ako nás môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok či obáv ohľadom ochrany osobných údajov v NCH.

Ďakujeme Vám za pretrvávajúcu spoluprácu s NCH!