Privacy Policy

 en-USes-ESde-DEcs-CZel-GRda-DKfr-BEfr-FRit-ITpt-PTro-ROet-EEpl-PLtr-TRfi-FIhu-HUsk-SKnn-NOsl-SIsv-SEnl-NL

NCH:s Integritetspolicy

NCH Corporation och dess dotterbolag (samlat under ”NCH”) är fast beslutna att skydda din integritet och utveckla teknologi som ger dig den bästa och säkraste affärsupplevelsen

På denna sida hittar du policys och riktlinjer kring hantering av personuppgifter som NCH har samlat in eller behandlat i samband med affärer eller andra typer av aktiviteter. 

Vänligen läs igenom dessa dokument noggrant. De innehåller information kring vilka slags uppgifter vi samlar in och till vilka ändamål, vilken teknologi vi använder oss av när du besöker våra webbsidor, samt hur vi ser till att uppgifterna behandlas och lagras i enlighet med lagstiftning. Vi förklarar också rättigheterna du har kring dina personuppgifter och hur du kontaktar oss om du har några frågor eller bekymmer. 

Tack för ditt fortsatta samarbete med NCH!